GenSvar MedSciNet KnowledgeBase Solutions  
Länkar: Secure Site. Click to verify!
Skriv ut sidaSkriv ut sida          
Startsida              
Introduktion         
För nybörjare       
Ansvariga experter
Kontakta GenSvar 
Intressanta länkar 
Utbildning             
Översiktskapitel     
Medfödda sjukdomar
Förvärvade sjukdomar
Gener            
Genetikavdelningar
Frågor & Svar
Sök GenSvar           
Lab admin

Översiktskapitel

Sök översiktskapitel Sök översiktskapitel
  1. Genetiska laboratorieanalyser
  2. Introduktion medicinsk genetik
  3. Kromosomer och kromosomavvikelser
  4. Mitokondriella sjukdomar
  5. Komplexa sjukdomar
  6. Oklar könstillhörighet
  7. Ärftlig cancer
  8. Ärftliga nät- och hornhinnesjukdomar
  9. Syndromdiagnostik
  10. Fosterdiagnostik 2
 

Lämna gärna Er utvärdering av informationen. Era synpunkter är viktiga och hjälper oss att göra GenSvar bättre. 
 
Början Början     
 
© 2014 Kunskapscentrum för ärftliga sjukdomar - GenSvar.
Medicinsk redaktör Magnus Nordenskjöld. Kommentarer till Rula Zain.
© 2014 MedSciNet AB. All rights reserved. Legal Notices.