GenSvar MedSciNet KnowledgeBase Solutions  
Länkar: Secure Site. Click to verify!
Skriv ut sidaSkriv ut sida          
Startsida              
Introduktion         
För nybörjare       
Ansvariga experter
Kontakta GenSvar 
Intressanta länkar 
Utbildning             
Översiktskapitel     
Medfödda sjukdomar
Förvärvade sjukdomar
Gener            
Genetikavdelningar
Frågor & Svar
Sök GenSvar           
Lab admin

Ansvariga experter

 • Magnus Nordenskjöld, professor, överläkare, Kliniskt genetiska avdelningen, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Peter Gustavsson, Med Dr, leg läkare, Kliniskt genetiska avdelningen, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Mai-Brit Giacobini, Med. Dr, läkare, Kliniskt genetiska avdelningen, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Elisabeth Blennow, docent, överläkare, Kliniskt genetiska avdelningen, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Erik Björck, Med. Dr, läkare, Kliniskt genetiska avdelningen, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Helena Malmgren, Med. Dr, Kliniskt genetiska avdelningen, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Agneta Nordenskjöld, docent, barnkirurg, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Anna Wedell, professor, läkare, Kliniskt genetiska avdelningen, Karolinska Universitetssjukhuset
 • The Hung Bui, överläkare, Kliniskt genetiska avdelningen, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Ann Nordgren, Med. Dr, läkare, Kliniskt genetiska avdelningen, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Malin Kvarnung, läkare, Kliniskt genetiska avdelningen, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Annika Lindblom, professor, överläkare, Kliniskt genetiska avdelningen, Karolinska Universitetssjukhuset
 
 
 
Början Början     
 
© 2014 Kunskapscentrum för ärftliga sjukdomar - GenSvar.
Medicinsk redaktör Magnus Nordenskjöld. Kommentarer till Rula Zain.
© 2014 MedSciNet AB. All rights reserved. Legal Notices.