GenSvar MedSciNet KnowledgeBase Solutions  
Länkar: Secure Site. Click to verify!
Skriv ut sidaSkriv ut sida          
Startsida              
Introduktion         
För nybörjare       
Ansvariga experter
Kontakta GenSvar 
Intressanta länkar 
Utbildning             
Översiktskapitel     
Medfödda sjukdomar
Förvärvade sjukdomar
Gener            
Genetikavdelningar
Frågor & Svar
Sök GenSvar           
Lab admin

Intressanta Länkar

Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser -
Ovanliga diagnoser - Socialstyrelsens kunskapsdatabas
OMIM - Online Mendelian Inheritance in Man
Orphanet - Europeisk databas för sällsynta sjukdomar
Orphanet - Sweden - Svensk hemsida för orphanet databasen
Mun-H-Center - Nationellt orofacialt kunskapscenter inom Folktandvården
Ågrenska - Verksamhet för barn och ungdomar med funktionshinder.
EDDNAL - Databas över europeiska laboratorier som genomför gentest.
Gendia - Nätverk av europeiska laboratorier som genomför genetisk diagnostik.
Svenska läkaresällskapet - Svensk förening för medicinsk genetik
Klinisk genetik, Karolinska - Kliniskt genetiska avdelningen utgör en del av Karolinska laboratoriet vid Karolinska Universitetssjukhuset.
GeneClinics / GeneTests - Sida för genetiska sjukdomar och gentest, med stöd av amerikanska hälsovårdsmyndigheten.
InfPreg - Kunskapscentrum för infektioner under graviditet
The Atlas of Genetics and Cytogenetics in Oncology and Haematology - Databas där förvärvade (cancer-) mutationer presenteras på ett överskådligt sätt.
PATIENTINFORMATION - Patientinformationer på svenska kring t ex kromosomförändringar.
RetNet - Retinal information network
 
Alla är välkomna med egna adresser till bra webbplatser inom fältet. Skicka intressanta länkar till koordinator.  
 
Början Början     
 
© 2014 Kunskapscentrum för ärftliga sjukdomar - GenSvar.
Medicinsk redaktör Magnus Nordenskjöld. Kommentarer till Rula Zain.
© 2014 MedSciNet AB. All rights reserved. Legal Notices.