Admin

Välkommen till INFPREG

  • INFPREG är en databas för samlad kunskap kring infektioner och graviditet.
  • I INFPREG finns information till allmänheten kring olika infektioner och deras eventuella påverkan på graviditet.
  • I INFPREG finner Du referenser till aktuella artiklar inom ämnesområdet.
  • I INFPREG har hälso- och sjukvården möjlighet till ytterligare information. Här finns också förslag till handlingsprogram för olika infektioner under graviditet.
  • I INFPREG finns Frågor och Svar där personal inom hälso- och sjukvården har möjlighet att ställa frågor och få svar från experter inom ämnet infektioner och graviditet.
  • OM Du inte hittar kapitel angående viss infektionssjukdom kan du hitta information under Frågor och Svar och sedan se Övriga sjukdomar.

 

Kapitel om zikavirus finns för hälso-och sjukvården samt allmänheten

 

 

Karolinska UniversitessjukhusKarolinska Institutet


För innehållet ansvarar kapitelförfattarna. Det medicinska ansvaret för patienten åligger som alltid behandlande läkare/barnmorska/sjuksköterska.