Admin

INFPREG Nyheter

Folkhälaomyndigheten rapporterar: 
Sedan 2015 sprids zikavirus - ett flavivirus - av myggor i Västindien och Central- och Sydamerika, i områden där viruset och sjukdomen inte tidigare funnits, vilket lett till ett omfattande utbrott. Sjukdomen har tidigare orsakat utbrott i Mikronesien och i Polynesien och finns sedan länge i Sydostasien och Afrika.
Zikavirusinfektion ger, liksom infektion med dengue och chikungunyavirus, i vanliga fall relativt milda symptom i form av feber, hudutslag ledvärk och ögoninflammation. Det finns dock rapporter om eventuella kopplingar mellan zikavirusinfektion och mer allvarliga komplikationer som kan drabba foster. I det pågående utbrottet i Brasilien rapporteras ett ökat antal nyfödda med mikrocefali som misstänks kunna vara associerade till zikavirusinfektion men sambandet och eventuell risk är i dagsläget inte klarlagd och utredning av detta pågår för närvarande.

Allmänt rekommenderas vid resa till områden där det finns myggor och sjukdomar som kan överföras med myggor att man bör överväga att använda täckande klädsel (långa ärmar och långa byxor) och att sova under myggnät. Zikaviruset sprids av myggor som är aktiva på dagtid, framför allt i gryning och skymning och för att skydda sig mot infektionen bör man använda myggstift på bar hud. I områden där malaria sprids kan man även behöva ta malariaprofylax.

Generellt inför resa till tropiska länder gäller att:

  • Resenärer som har underliggande kronisk sjukdom, reser med små barn, är gravida eller planerar graviditet bör konsultera läkare, resemedicinsk mottagning och/eller mödravårdscentral för mer information om lämpliga förebyggande åtgärder (såsom skydd mot myggstick och eventuell vaccination beroende på vaccinationshistorik och resmål). Det finns dock inget förebyggande vaccin eller specifik behandling mot zikavirusinfektion.
  • Resenärer som insjuknar med feber inom två veckor efter hemkomst (tre månader om man varit i område med malaria) bör ta kontakt med sjukvården och uppge i vilka länder man vistats och om man är gravid.

Specifikt för zikavirus gäller att:

Se vidare information från Folkhälsomyndigheten som kommer att uppdateras  om den geografiska utbredningen förändras eller om ny informationen om sjukdomen framkommer.  

Zikavirus (Central- och Sydamerika 2015-)
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/zikavirus-central-och-sydamerika-2015/

Sjukdomsinformation om zikavirus
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-sjukdomar/smittsamma-sjukdomar/zikavirus/