Admin

INFPREG Nyheter

Zikavirus och graviditet – en uppdatering

Nya studier av zikavirusinfektion och fosterskador har publicerats nyligen, en begränsad studie från USA och en något större från Rio de Janeiro (med ett något begränsat kontrollmaterial). I studierna observerades fall av mikrocefali, ögon- och andra skador hos foster/barn och zikavirus påvisades i CNS och olika organ. Detta stärker misstanken på samband mellan virusinfektionen och fosterskada. Vidare studier behövs för att få säkert bevis, uppfattning om riskens storleksgrad och under vilken del av graviditeten infektionen är farlig.

Utbrott av zikavirus har nu skett framför allt i Syd-Central Amerika och Karibien där spridningen varit stor eftersom hela befolkningen varit mottaglig. I andra områden där zikavirus funnits länge (Sydostasien och delar av Afrika) är smittrisken för närvarande sannolikt låg och inte större än den varit tidigare.
Aktuella utbrottsområden uppdateras kontinuerligt på
ecdc http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/zika_virus_infection/zika-outbreak/Pages/Zika-countries-with-transmission.aspx
och who http://www.who.int/emergencies/zika-virus/en/

Överväganden inför resa till områden med Zikautbrott

Föreliggande data stärker INFPREGs åsikt att man bör avråda gravid kvinna eller kvinna som planerar att bli gravid att resa till utsatta områden där utbrott pågår. Eftersom uppgift om när i graviditeten denna infektion är skadlig bör detta gälla under hela graviditeten.
WHO har denna veckan publicerat avrådan riktad till gravida kvinnor och kvinnor som planerar graviditet att resa till områden med Zikautbrott. http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2016/2nd-emergency-committee-zika/en/

Beträffande åtgärder vid nödvändiga resor se tidigare information den 2.2 2016.

Efter resa till områden med Zikautbrott:

Riktlinjer för utredning av gravid kvinna som varit i Zikadrabbade områden med eller utan symtom på zikavirusinfektion är tidigare publicerade.
Zikavirus har påvisats i semen under en avsevärd period. Överföring från man med symtomatisk zikavirusinfektion till kvinna har påvisats upp till 19 dagar efter insjuknande. Längre observationsdata finns inte, inte heller i vilken grad smittrisk föreligger efter en subklinisk infektion. Smitta från kvinna till man är inte påvisad.

  • Man som återvänder från områden med zikavirusutbrott rekommenderas kondomskydd vid samlag med kvinna som är eller kan bli gravid. Olika rekommendationer om tidsperiodens längd har förelegat men WHO, CDC och ECDC rekommenderar nu hela graviditeten (se whocdc.gov och ecdc)
  • Kvinna i fertil ålder som återvänder från områden med zikavirusutbrott bör inte påbörja graviditet inom 28 dagar.

Se även aktuell information på ecdc  http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/zika-virus-rapid-risk-assessment-9-march-2016.pdf
cdc.gov
who.int

Aktuella data:

Brasil P et al: Zika Virus Infection in Pregnant Women in Rio de Janeiro — Preliminary Report NEJM March 5, 2016 [Epub ahead of print].

de Paula Freitas B et al. Ocular Findings in Infants With Microcephaly Associated With Presumed Zika Virus Congenital Infection in Salvador, Brazil. JAMA Ophthalmol. 2016 Feb 9 [Epub ahead of print].

Se även Olsen B och Lundkvist Ä. Zikavirus – gammalt virus får nytt liv i nytt ekosystem Läkartidningen. 2016;113:DX9X