Admin

INFPREG Nyheter

De symtom som oftast föranledde provtagning avseende kongenital CMV-infektion var – i fallande ordning- petekier/trombocytopeni, anemi, hepatomegali, splenomegali, ikterus, hypotonicitet samt SGA. För vidare detaljer vg se CMV kapitlet, svenska erfarenheter. För vidare bearbetning och jämförelse med andra register svarar Hanna Hobell och Mona-Lisa Engman, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.

Av de 38 herpesbarnen - alla behandlade - klarar sig enligt preliminärdata majoriteten bra men dödsfall och svåra skador ses hos cirka en fjärdedel av barnen. Mer information kommer i svenska erfarenheter när pågående uppdatering av herpeskapitlet är färdig. För vidare bearbetning och jämförelse med andra register svarar Cecilia Lindemalm och Mona-Lisa Engman.

Mer information kommer också att skickas till deltagande kliniker när data är mer fullständiga.