Admin

INFPREG Nyheter

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att gravida kan erbjudas vaccin mot covid-19 i fas fyra, i samma åldersordning som övriga individer.