Admin

INFPREG Nyheter

Om du är intresserad av att få information om SORKFEBER kan du läsa intressant artikel daterad 2008-01-18 på Folkhälsomyndighetens hemsida med rubriken "Kan sorkfeber spridas mellan människor" Folhälsomyndigheten

Den information om sorkfeber och graviditet som vi har kunnat få fram finns bland frågor och svar. Gå till infektionslistan vid frågor och svar och sök på sorkfeber kommer så klickmöjligheter till denna information fram.