Admin

INFPREG Nyheter

Organisationsförändring inom INFPREG

  INFPREG fyller i år 10 år. Det är med glädje och stolthet vi kan konstatera att detta kunskapscentrum för infektioner under graviditet används allt mer. År 2002 hade siten 52 000 besökare och motsvarande antal 2008 var 265 000. Denna fantastiska utveckling har varit möjlig genom allt det arbete som många lagt ner i detta projekt. 

INFPREG lever och förändras. Initiativet till INFPREG togs av Marianne Forsgren och hon har under den första tioårsperioden lagt ner ett mycket stort arbete i detta kunskapscentrum. Med ålderns rätt har nu Marianne beslutat att träda tillbaka men kommer även fortsättningsvis att vara en resursperson som finns i bakgrunden till INFPREG. Marianne har otvivelaktigt dragit det tyngsta lasset när det gäller INFPREG, och i och med att hon nu beslutat att lämna så kommer vi att ändra arbetssättet inom INFPREG.

För varje kapitel kommer det att finnas en ansvarig kapitelredaktör. Det gör att antalet redaktörer kommer att utökas, och de kommer att fungera som redaktör för olika agens. Kapitelredaktörerna kommer att tillsammans försöka axla det ansvar och arbete som Marianne lagt ner, en inte helt enkel uppgift.

 

INFPREG kommer att inom de närmaste månaderna förändras så tillvida att vi kommer addera funktion för fallbeskrivningar. Personal inom sjukvården kan inkomma med fallbeskrivningar till INFPREGs samordningsbarnmorska via mail.  I övrigt kommer det inte att ske några stora förändringar för närvarande avseende INFPREG och vi ser fram emot ett fortsatt ökat användande


 

Karin Petersson, överläkare