Admin

Allmänheten: 

Listeria

Informationen sammanställd av barnmorska Marie Sjödin och prof. Babill Stray-Pedersen. Uppdaterad 2023 av barnmorska Mikaela Stadig Faktagranskad av Berit Hammas  Utvärdering (antal: 0)


 1. Vad är listeria?

  Listeria (Listeria monocytogenes) är en bakterie som i mycket sällsynta fall kan infektera den gravida kvinnan och det nyfödda barnet. En Listeria-infektion är som regel lindrig. De som blir sjuka är oftast äldre personer, gravida eller personer som har någon sjukdom som sätter ned immunförsvaret. 

   





 2. Hur smittar och vilken spridning har Listeria?

  Listeria finns i naturen och kan påträffas i vatten, skog och växtmaterial. Människan smittas vanligtvis av mat.
   

  Bakterien kan finnas i födoämnen och smitta med Listeria finns beskrivet från:

   

  • mejeriprodukter, opastöriserad mjölk och mjuka dessertostar.

   

  • kött, köttprodukter och kyckling, -rökt och gravad lax, -råa grönsaker, -direktsmitta från får och fårgödsel.

   

  Bakterien tål nedfrysning men dör vid upphettning över 70°C d.v.s. smittan oskadliggörs vid pastörisering. Bakterien tål alltså inte vanlig matlagningstemperatur (cirka 70° C). 
   

  Speciellt just för denna bakterie är att den kan föröka sig i kylskåpstemperatur och har påträffats t.ex. i vakuumförpackade livsmedel som förvarats i kylskåp. Livsmedel som förvarats en längre tid i kylskåp kan därför utgöra en risk för Listeria om maten äts utan att vara tillräckligt upphettad. Listeria-infektion uppträder ofta i små epidemier som kan spåras till smittade livsmedel. 
   

  Listeria-bakterien är alltså vanlig men det är mycket ovanligt att den orsakar infektion hos människan.  
   

  Listeria-infektion är en anmälningspliktig sjukdom enligt smittskyddslagen. 
   

  De senaste åren har 3-5 gravida per år blivit diagnosticerade med Listeria

   





 3. Vilka är symtomen vid en listeriainfektion?

  Inkubationstiden för Listeria varierar från 3 till 70 dagar, vanligen cirka 3 veckor. Vid magsjuka orsakad av Listeria kan symtomen komma inom något dygn. 

   

  Infektionen ger oftast lindriga eller inga symtom alls. Symtomen vid en Listeria-infektion är vanligen feber utan andra symtom eller feber med influensaliknande symtom (huvudvärk, muskelvärk, illamående).  

   





 4. Listeria hos den gravida kvinnan.

  Om kvinnan under sin graviditet får hög feber bör hon kontakta läkare. En Listeria-infektion kan orsaka för tidig vattenavgång och för tidig förlossning. 

   

  Om en kvinna tidigare drabbats av Listeria löper hon inte risk för upprepning under kommande graviditeter. 

   





 5. Listeria hos fostret och det nyfödda barnet.

  Om den gravida kvinnan får en Listeria-infektion kan fostret smittas via moderkakan. Detta är mycket ovanligt. En Listeria-infektion kan leda till missfall och fosterdöd. Barnet kan födas med infektionen och är då ofta svårt sjukt. Barnet kan också insjukna i hjärnhinneinflammation efter födelsen. 

   





 6. Hur stor är risken för att barnet skall smittas under graviditeten?

  Det är mycket sällsynt med Listeria-infektion under graviditet. Det är inte känt hur stor risken är för att en infektion hos den gravida kvinnan förs över till fostret/barnet, inte heller om risken är olika under olika perioder under graviditeten. De flesta fall upptäcks senare än femte graviditetsmånaden.  

   





 7. Hur påvisas Listeria hos den gravida kvinnan?

  Det kan finnas anledning att tänka på Listeria om den gravida har hög feber utan annan förklaring. Det finns ingen anledning att ta prov på den gravida som är frisk, utom i undantagsfall som led i utredning av en pågående epidemi. Listeria påvisas med odlingsprov från blodet och med odlingsprov från livmoderhalsen. 

   





 8. Hur påvisas Listeria hos fostret?

  Listeria hos fostret kan påvisas genom att odla bakterier från fostervattnet. Vid misstanke på listeriainfektion tas prov i första hand från den gravida kvinnan.

   





 9. Hur påvisas listeria hos det nyfödda barnet?

  Listeria hos det nyfödda barnet påvisas med odlingsprov. Vid misstanke om listeriainfektion hos ett nyfött barn tas även prov från modern.

   





 10. Vad finns det för behandling?

  Listeria behandlas med antibiotika.

   





 11. Vad kan man göra för att undvika att smittas?

  Risken att få infektion med Listeria i Sverige är liten. Vaccin finns inte. 
   

  Med kännedom hur Listeria smittar kan man med en god livsmedelshygien ytterligare minska riskerna för att få en Listeria-infektion. Allmänna råd som att koka eller steka kött, fisk och fågel väl, god kökshygien, sköljning av grönsaker och goda rutiner för livsmedelsförvaring förhindrar smitta. 

   

  Se även rekommendationer från Livsmedelsverket för att minska risken för ListeriaMat att undvika (livsmedelsverket.se)

   





Sökord:  Listeria
Uppdaterad:  2023-01-16

Hjälp oss att utvärdera kapitlet!

1-Inte alls, 2-Liten del, 3-Delvis, 4-Till stor del, 5-Helt