Admin

Allmänheten: 

Listeria

Informationen sammanställd av barnmorska Marie Sjödin och prof. Babill Stray-Pedersen. Uppdaterad 2018 av barnmorska Helene Bernmark-Liikamaa Faktagranskad av Med.dr Berit Hammas  Utvärdering (antal: 6)
Fråga-1:   4  
Fråga-2:   3,3  


 1. Vad är listeria?

  Listeria (Listeria monocytogenes) är en bakterie som i mycket sällsynta fall kan infektera den gravida kvinnan och det nyfödda barnet.

  En listeriainfektion är som regel lindrig. De som blir sjuka är oftast gravida, äldre eller personer som har någon sjukdom som sätter ned immunförsvaret.

   

 2. Hur smittar och vilken spridning har Listeria?

  Listeria finns i naturen och kan påträffas i vatten, skog och mark. Människan smittas vanligtvis av mat.

  Bakterien kan finnas i födoämnen och smitta med Listeria finns beskrivet från:

  • -mejeriprodukter, opastöriserad mjölk och mjuka dessertostar (dessa kommer främst från sydeuropa där man fortfarande använder opastöriserad mjölk), -kött, köttprodukter och kyckling, -rökt och gravad lax, -råa grönsaker, -direktsmitta från får och fårgödsel.

  Bakterien tål nedfrysning men dör vid upphettning över 70°C d.v.s. smittan oskadliggörs vid pastörisering. Bakterien tål alltså inte vanlig matlagningstemperatur (cirka 70° C).

  Speciellt just för denna bakterie är att den kan föröka sig i kylskåpstemperatur och har påträffats t.ex. i vakuumförpackade livsmedel som förvarats i kylskåp.
  Livsmedel som förvarats en längre tid i kylskåp kan därför utgöra en risk för listeria om maten äts utan att vara tillräckligt upphettad. Listeria-infektion uppträder ofta i små epidemier som kan spåras till smittade livsmedel.

  Listeria-bakterien är alltså vanlig men det är mycket ovanligt att den orsakar infektion hos människan. Inkubationstiden för listeria varierar från 3 till 70 dagar, vanligen cirka 3 veckor.

  Listeria-infektion är en anmälningspliktig sjukdom enligt smittskyddslagen.

  Under 2017 rapporterades 81 fall till Folkhälsomyndigheten.

   

 3. Vilka är symtomen vid en listeriainfektion?

  Infektionen ger oftast lindriga eller inga symtom alls. Hos infektionskänsliga personer kan Listeria orsaka feber och hjärnhinneinflammation.

  Vid magsjuka orsakad av listeria kan symtomen komma inom något dygn.

   

 4. Listeria hos den gravida kvinnan.

  Om den gravida kvinnan får en listeriainfektion kan fostret smittas via moderkakan. Detta är mycket ovanligt.

  I Sverige får man rapport om mindre än 10 fall per år.

  Symtomen vid en listeriainfektion är vanligen feber utan andra symtom eller feber och influensalikande symtom (huvudvärk, muskelvärk, illamående).

  Om kvinnan under sin graviditet får hög feber bör hon kontakta läkare.

  En listeriainfektion kan orsaka för tidig vattenavgång och för tidig förlossning.

  Om en kvinna tidigare drabbats av listeria löper hon inte risk för upprepning under kommande graviditeter.

   

 5. Listeria hos fostret och det nyfödda barnet.

  En listeriainfektion kan leda till missfall och fosterdöd.

  Barnet kan födas med infektionen och är då svårt sjukt. Barnet kan också insjukna i hjärnhinneinflammation efter födelsen.

   

 6. Hur stor är risken för att barnet skall smittas under graviditeten?

  Det är mycket sällsynt med listeria-infektion under graviditet.

  Man vet inte hur stor risken är för att en infektion hos den gravida kvinnan förs över till fostret/barnet, inte heller om risken är olika under olika perioder under graviditeten. De flesta fall upptäcks senare än femte graviditetsmånaden. 

   

 7. Hur påvisas Listeria hos den gravida kvinnan?

  Det kan finnas anledning att bland annat tänka på listeria om den gravida kvinnan har hög feber utan annan förklaring. Det finns ingen anledning att ta prov på den gravida kvinnan som är frisk, utom i undantagsfall som led i utredning av en pågående epidemi. Listeria påvisas med odlingsprov från blodet och med odlingsprov från livmoderhalsen.

   

 8. Hur påvisas Listeria hos fostret?

  Listeria hos fostret kan påvisas genom att odla bakterier från fostervattnet. Vid misstanke på listeriainfektion tas prov i första hand från den gravida kvinnan.

   

 9. Hur påvisas listeria hos det nyfödda barnet?

  Listeria hos det nyfödda barnet påvisas med odlingsprov.

  Vid misstanke om listeriainfektion hos ett nyfött barn tas även prov från modern.

   

 10. Vad finns det för behandling?

  Listeria behandlas med antibiotika.

   

 11. Vad kan man göra för att undvika att smittas?

  Risken att få infektion med Listeria i Sverige är liten. Vaccin finns inte.

  Med kännedom hur Listeria smittar kan man med en god livsmedelshygien ytterligare minska riskerna för att få en listeriainfektion. Detta har gjort att man ger följande råd till gravida kvinnor.

  • Undvik opastöriserad mjölk och mjuka dessertostar. Vanliga hårdostar (som man använder osthyvel till) och smältost medför inte risk för listeriainfektion. Det viktigaste är att inte äta dessertostar som är gjorda av opastöriserad mjölk.
  • Undvik gravad och rökt vakuumförpackad fisk.
  • Livsmedel som förvarats länge i kylskåp bör inte ätas utan ordentlig upphettning.

   

  Allmänna råd som att koka eller steka kött, fisk* och fågel väl, god kökshygien, sköljning av grönsaker, goda rutiner för livsmedelsförvaring förhindrar även listeriasmitta.

  * = färsk rå fisk, t. ex. sushi eller sillinläggningar medför dock ej ökad risk.

  Se även rekommendationer från Livsmedelsverket för att minska risken för listerios. www.slv.se

   

Sökord:  Listeria
Uppdaterad:  2018-10-03

Hjälp oss att utvärdera kapitlet!

1-Inte alls, 2-Liten del, 3-Delvis, 4-Till stor del, 5-Helt