Admin

Allmänheten: 

Klamydia

Informationen sammanställd av barnmorska Marie Sjödin redigerad 2018 av barnmorska Helene Bernmark-Liikamaa
Faktagranskad av med dr. Berit Hammas
 Utvärdering (antal: 2)
Fråga-1:   2  
Fråga-2:   4  


 1. Vad är klamydia?

  Klamydia orsakas av en bakterie Chlamydia trachomatis och är en av de vanligaste sexuellt överförbara infektionerna i Sverige.

   

 2. Hur smittar klamydia ?

  Klamydia smittar vid sexuell kontakt och från mor till barn under förlossningen. Infektionen är vanligare hos unga personer då de oftare har flera sexualpartners. Oskyddade samlag och många sexpartners ökar risken för infektion. Bland kvinnor är klamydia vanligast hos dem som är under 25 år.
  Idag blir åldern för barnafödande ofta högre och därför är inte klamydia så vanligt bland gravida.

   

 3. Vilka är symtomen vid en klamydiainfektion?

  De flesta märker inte att de är smittade och man kan ha infektionen upp till flera år utan några symtom. Detta är viktigt att betänka när en klamydiainfektion upptäcks!

   

  Klamydiabakterien sitter framför allt i livmoderhalsen, urinröret och ändtarmen hos kvinnor. Får man symtom kan det vara ökad mängd flytning, oregelbundna småblödningar, samlagsblödningar, täta trängningar, sveda när man kissar och ont i nedre delen av magen. Klamydia-infektionen kan även leda till ögoninflammation genom att sekret från könsorganen överförs till ögonen via händerna. En obehandlad klamydiainfektion kan orsaka infektion i livmodern och äggledare. Detta kan i sin tur leda till ofrivillig barnlöshet, utomkvedshavandeskap och kroniska buksmärtor. 4. Klamydia hos den gravida kvinnan.

  Tecken på infektion hos den gravida kvinnan är först och främst symtom från urinrör och ibland småblödningar. De flesta märker inte av sin infektion. Klamydia-infektion under graviditet ger en viss ökad risk för komplikationer som förtidig vattenavgång, förtidig förlossning och låg födelsevikt hos barnet. Efter förlossningen kan klamydia orsaka infektion i livmodern som kommer först 2-4 veckor efter förlossningen.

   

 5. Klamydia hos fostret och det nyfödda barnet.

  Då klamydiabakterien finns i livmoderhalsen kan barnet smittas vid förlossningen. Hos barnet kan klamydiabakterien orsaka ögoninfektion och lunginflammation. Ögoninfektionen är oftast beskedlig och kan komma flera veckor efter födelsen.
  Lunginflammationen kan komma upp till 6 månader efter födelsen och kan i sällsynta fall leda till kronisk lungsjukdom.

   

 6. Hur stor är risken för att barnet skall smittas under graviditeten?

  Barnet smittas inte under graviditeten men kan smittas i samband med förlossningen. Av barn till mödrar med obehandlad klamydiainfektion vid förlossningen, får 18-50 % ögoninfektion och cirka 10-16 % får lunginflammation.
  Det förekommer även smittöverföring vid kejsarsnittsförlossning.

   

   

 7. Hur påvisas klamydia-infektion hos den gravida kvinnan?

  Klamydia påvisas genom prov taget från livmoderhalsen, slidan och urin. Enbart urinprov har lägre känslighet.

   

 8. Hur påvisas klamydiainfektion hos fostret?

  Att påvisa klamydia hos fostret är inte aktuellt.

 9. Hur påvisas klamydiainfektion hos det nyfödda barnet?

  Klamydia påvisas hos det nyfödda barnet med prov taget från ögon och/eller från nasopharynx (tunn odlingspinne sticks in igenom näsan och tar prov på området bakom näsan). Lunginflammation påvisas med lungröntgen och blodprov.

   

 10. Vad finns det för behandling?

  Klamydiainfektion behandlas med antibiotika. Kvinnans partner ska efter provtagning också behandlas med antibiotika.

  Klamydia är en infektionssjukdom som lyder under smittskyddslagen och smittspårning sker vid varje ny infektion. Det gäller även sexualpartners långt bakåt i tiden.

   

 11. Vad kan man göra för att undvika att bli smittad och att barnet smittas?

  Att upptäcka och behandla klamydia är det bästa sättet att förhindra följdsjukdomar hos kvinnan och smittoöverföring till barnet. Misstänker man att man har klamydia är det viktigt att säga detta till barnmorskan så att man kan göra en kontroll så att man får behandling för sin infektion.
  Skyddat sex och screening-program bland de unga sexuellt aktiva är den viktigaste åtgärden för att få kontroll över spridningen av klamydia.


  Klamydia lyder under smittskyddslagen och anmälan samt partnerspårning ska göras av behandlande läkare. Partners i pågående relation ska behandlas eftersom båda parter i en sexuell relation har eller har haft infektionen. Man vet att smittotillfället kan men inte behöver ligga flera år bakåt i tiden. Det är också viktigt att komma ihåg att det inte är säkert att det är den partner där man hittat klamydia hos som har fört in smittan i relationen.

   

   

 12. Hur vanligt är Klamydia i Sverige?

  Klamydia är vanligt. Antalet fall av klamydia i Sverige har sedan 1997 ökat för varje år till 47 099 fall 2007. Efter detta har antalet fall minskat. 2017 rapporterades 33 715 fall till Folkhälsomyndigheten.

   

Sökord:  klamydia, graviditet, chlamydia trachomatis, STD
Uppdaterad:  2018-10-03

Hjälp oss att utvärdera kapitlet!

1-Inte alls, 2-Liten del, 3-Delvis, 4-Till stor del, 5-Helt