Admin

Allmänheten: 

Klamydia

Informationen sammanställd av barnmorska Marie Sjödin redigerad 2023 av barnmorska Mikaela Stadig Faktagranskad av Berit Hammas  Utvärdering (antal: 0)


 1. Vad är klamydia?

  Klamydia orsakas av en bakterie Chlamydia trachomatis och är en av de vanligaste sexuellt överförbara infektionerna (STI) i Sverige.

   

 2. Hur smittar klamydia ?

  Klamydia smittar vid sexuell kontakt. En smittad gravid kan föra över infektionen till barnet under förlossningen. Infektionen är vanligare hos unga personer då de oftare har flera sexualpartners. Oskyddade samlag och många sexpartners ökar risken för infektion. Bland kvinnor är klamydia vanligast hos dem som är under 25 år. Idag blir åldern för barnafödande ofta högre och därför är inte klamydia så vanligt bland gravida.

   

 3. Vilka är symtomen vid en klamydiainfektion?

  De flesta märker inte att de är smittade och man kan ha infektionen upp till flera år utan några symtom. Detta är viktigt att tänka på när en klamydiainfektion upptäcks!

   

  Klamydiabakterien sitter framför allt i livmoderhalsen, urinröret och ändtarmen hos kvinnor. Får man symtom kan det vara ökad mängd flytning, oregelbundna småblödningar, samlagsblödningar, täta trängningar, sveda när man kissar och ont i nedre delen av magen. Klamydiainfektionen kan även leda till ögoninflammation genom att sekret från könsorganen överförs till ögonen via händerna. En obehandlad klamydiainfektion kan orsaka infektion i livmodern och äggledare. Detta kan i sin tur leda till ofrivillig barnlöshet, utomkvedshavandeskap och kroniska buksmärtor.

   

 4. Klamydia hos den gravida kvinnan.

  Tecken på infektion hos den gravida kvinnan är först och främst symtom från urinrör och ibland småblödningar. De flesta märker inte av sin infektion. Klamydiainfektion under graviditet ger en viss ökad risk för komplikationer som förtidig vattenavgång, förtidig förlossning och låg födelsevikt hos barnet. Efter förlossningen kan klamydia orsaka infektion i livmodern som kommer först 2-4 veckor efter förlossningen.

   

 5. Klamydia hos fostret och det nyfödda barnet.

  Då klamydiabakterien finns i livmoderhalsen kan barnet smittas vid förlossningen. Hos barnet kan klamydiabakterien orsaka ögoninfektion och lunginflammation. Ögoninfektionen är oftast beskedlig och kan komma flera veckor efter födelsen. Lunginflammationen kan komma upp till 6 månader efter födelsen och kan i sällsynta fall leda till kronisk lungsjukdom.

   

 6. Hur stor är risken för att barnet skall smittas under graviditeten?

  Barnet smittas inte under graviditeten men kan smittas i samband med förlossningen. Av barn till mödrar med obehandlad klamydiainfektion vid förlossningen, får 18-50 % ögoninfektion och cirka 10-16 % får lunginflammation. Barnet kan smittas även vid kejsarsnitt.

   

 7. Hur påvisas klamydia-infektion hos den gravida kvinnan?

  Klamydia påvisas genom prov från livmoderhalsen, slidan och urin. Enbart urinprov har lägre känslighet.

   

 8. Hur påvisas klamydiainfektion hos fostret?

  Att testa för klamydia hos fostret är inte aktuellt.

   

 9. Hur påvisas klamydiainfektion hos det nyfödda barnet?

  Nyfödda barn testas för klamydia med prov taget från ögon och/eller från nasofarynx (tunn odlingspinne sticks in igenom näsan och tar prov på området bakom näsan). Lungröntgen görs och blodprov tas vid misstanke om lunginflammation.

   

 10. Vad finns det för behandling?

  Klamydiainfektion behandlas med antibiotika. Kvinnans partner ska efter provtagning också behandlas med antibiotika.

   

 11. Vad kan man göra för att undvika att bli smittad och att barnet smittas?

  Att upptäcka och behandla klamydia är det bästa sättet att förhindra följdsjukdomar hos kvinnan och smittoöverföring till barnet. Vid misstanke om klamydia är det viktigt att säga detta till barnmorskan på BMM så att provtagning kan utföras. Skyddat sex och screening-program bland unga sexuellt aktiva är den viktigaste åtgärden för att få kontroll över spridningen av klamydia.

   

  Klamydia lyder under smittskyddslagen och anmälan samt partnerspårning ska göras av behandlande läkare. Partners i en pågående relation ska behandlas eftersom båda parter i en sexuell relation har eller har haft infektionen. Smittotillfället kan, men inte behöver ligga flera år bakåt i tiden. Det är också viktigt att komma ihåg att det inte är säkert att det är den partner där man hittat klamydia hos som har fört in smittan i relationen.

   

 12. Hur vanligt är Klamydia i Sverige?

  Klamydia är vanligt. Antalet fall av klamydia i Sverige har sedan 1997 ökat för varje år till 47 099 fall 2007. Efter detta har antalet fall minskat. 2022 rapporterades inte fullt 33 000 fall till Folkhälsomyndigheten.

   

Sökord:  klamydia, graviditet, chlamydia trachomatis, STI
Uppdaterad:  2023-02-01

Hjälp oss att utvärdera kapitlet!

1-Inte alls, 2-Liten del, 3-Delvis, 4-Till stor del, 5-Helt