Admin

Allmänheten: 

Toxoplasmos

Informationen samanställd Bm Marie Sjödin , Bm Cecilia Brolinger och Docent Marianne Forsgren. Reviderad av Med. Dr Karin Pettersson och Bm Mikaela Stadig 2023  Utvärdering (antal: 0)


 1. Vad är toxoplasmos?

  Toxoplasmos (toxoplasma) är en infektion orsakad av en parasit som finns över hela världen. Oftast märker man inte att man är smittad. Får kvinnan toxoplasmosinfektion under graviditeten, finns risk för att det väntade barnet kan få infektionen. Med kunskaper om hur toxoplasmos sprids kan man minska risken för att bli smittad under graviditet.

 2. Hur smittar och vilken spridning har toxoplasmos?

  Toxoplasma-parasiten finns överallt men är vanligare i varma, milda och fuktiga klimat jämfört med kalla. Den är vanligare i södra Sverige än i Norra men vanligare i Syd-Europa framförallt i Frankrike, Italien och Spanien. Toxoplasmaparasiten smittar från djur till människor. Parasiten kan överleva under mycket lång tid. Huvudvärd för parasiten är katten (framförallt unga katter) som sprider smittan genom avföringen i jord och sand. Djur kan få i sig parasiterna, som sedan lagras upp i musklerna. Parasiten kan också finnas på ytan av grönsaker, bär och frukt som haft kontakt med smittad jord. Människan kan sedan smittas om hon äter rått, otillräckligt upphettat kött från smittade djur eller frukt/bär som inte sköljts ordentligt. Parasiten dör vid uppvärmning över 65 grader och nedfrysning under -12 grader. Kokt kött eller kokta grönsaker och livsmedel som varit frysta är ofarliga. Gravat och saltat kött kan överföra smitta. Det är inte säkert att tillagning av mat i mikrovågsugn dödar parasiten.

   

  Smittan kan också överföras från kattens avföring eller vid arbete med jord till människa genom att man får parasiter på händerna som sedan stoppas i munnen. Kattens och speciellt kattungens avföring kan innehålla stora mängder av parasiten och därför bör den gravida kvinnan undvika kontakt med kattavföring.

   

  De flesta katter, i synnerhet innekatter, utsöndrar inte toxoplasmaparasiter. En katt med toxoplasmainfektion smittar endast via avföringen. Katten är i övrigt inte smittsam. Enligt de undersökningar som finns spelade kattinnehav ingen större roll för spridning av toxoplasmasmitta.

   

  Toxoplasmos smittar alltså vid:

  • Förtäring av rått eller otillräckligt tillagat kött främst från gris, får och lamm som innehåller parasiten. Även nötkött kan innehålla parasiten.

   

  • Vid förtäring av osköljda eller råa grönsaker, frukter eller bär som har parasiten på ytan eller skalet.

   

  • Vid kontakt med jord eller sand som är förorenad med parasiten vid till exempel trädgårdsskötsel eller i sandlådan.

   

  Om en gravid kvinna får infektionen, kan den överföras till fostret via moderkakan, däremot smittar inte toxoplasmos från människa till människa. Personer med toxoplasma-infektion är inte smittsamma till andra personer.

   

  Toxoplasmos överförs inte vid amning.

   

 3. Vilka är symtomen vid en toxoplasma-infektion?

  Inkubationstiden (från smitta till sjukdom) är 5-21 dagar. Toxoplasmosinfektionen ger oftast inga symtom alls eller mycket diffusa influensasymtom som trötthet, feber, huvudvärk, muskelvärk, svullna lymfkörtlar oftast på halsen.

   

  Infektion med toxoplasmos hos den i övrigt friska icke gravida personen behöver inte behandlas.

   

  Genomgången infektion ger ett livslångt skydd (immunitet).

   

 4. Toxoplasma-infektion hos den gravida kvinnan.

  Symtomen vid en toxoplasmosinfektion hos den gravida kvinnan skiljer sig inte från den som inte är gravid. Vid infektion med toxoplasmos under graviditet finns risken att fostret blir smittat. Får man en infektion tidigt i graviditeten är risken liten (1-10 %) att fostret blir smittat, men komplikationerna om man blir smittad blir allvarligare. Ju senare under graviditeten man smittas, desto större är risken för att fostret smittas. I slutet av graviditeten är det vanligare med smittöverföring men komplikationerna är då lindrigare.

   

 5. Toxoplasma-infektion hos fostret och det nyfödda barnet.

  Fostret smittas med toxoplasmos via moderkakan. Toxoplasmosinfektion i tidig graviditet kan i oturliga fall leda till missfall och fosterdöd. Den kan också leda till skador på barnets hjärna, ögon, hörsel. De flesta barn som smittats med toxoplasmos under fosterlivet föds symptomfria men kan utveckla komplikationer senare i livet om de inte behandlas för sin infektion. Behandling i fosterlivet och under första levnadsåret minskar sjukdomsrisken och komplikationerna hos barnet.

   

  Om barnet får toxoplasmos efter födelsen leder det inte till några skador.

   

 6. Hur stor är risken för att barnet skall smittas under graviditeten?

  Har man som gravid redan haft toxoplasmos har man antikroppar och är då skyddad.

   

  Toxoplasmosinfektion under graviditet är ovanligt i Norden. Den viktigaste åtgärden för att minska risken för smitta är god handhygien och att vara försiktig vid hantering av livsmedel.

   

 7. Hur påvisas toxoplasma-infektion hos den gravida kvinnan?

  Infektion med toxoplasmos påvisas genom blodprov. Infektionen kan påvisas 2-3 veckor efter att man fått smittan.

   

 8. Hur påvisas toxoplasmos hos fostret?

  Toxoplasma-infektion påvisas hos fostret med fostervattenprov (amniocentes) med hjälp av en mycket känslig metod s.k. PCR-teknik. Vid födelsen kan moderkakan och navelsträngsblodet skickas till laboratorium för undersökning.

   

 9. Hur påvisas toxoplasmos hos barnet?

  Toxoplasma-infektion hos barnet påvisas med blodprov. Att påvisa toxoplasmos hos det nyfödda barnet kan vara svårt då moderns antikroppar finns kvar hos barnet och döljer barnets egen produktion av antikroppar. Det kan ibland ta upp till ett år innan man kan vara säker på om barnet haft toxoplasmosinfektion eller inte. Om man misstänker toxoplasmosinfektion hos barnet bör först och främst moderns blod undersökas. Har den gravida utvecklat antikroppar under graviditeten bör vidare utredning av barnet göras.

   

 10. Vad finns det för behandling?

  Behandling av toxoplasma-infektion under graviditet bör ske i samråd med obstetriker/gynekolog och infektionsläkare som har speciella kunskaper om detta. Det går att behandla toxoplasmos med en kombination av flera olika läkemedel. Denna behandling kan ges både till den gravida kvinnan med toxoplasmosinfektion hos fostret under graviditet och till barnet under första levnadsåret. Behandlingen syftar till att minska risken för skador på barnet.

   

  Behandlingen av det nyfödda barnet kan inte påverka redan uppkomna skador men kan minska risken för att utveckla ytterligare skador.

   

 11. Vad kan man göra för att undvika att bli smittad?

  För att undvika att smittas med toxoplasmos rekommenderas följande:

   

  • Var noggrann med att tvätta händerna efter kontakt med jord, sand och katter.

   

  • Använd god hygien vid hantering med livsmedel. Diska köksredskap noga efter kontakt med rått kött och råa grönsaker, sallad, frukt och bär. Tvätta händerna.

   

  • Ät inte rått eller otillräckligt tillagat (rosa) kött framförallt inte gris, lamm och fårkött men även nötkött.

   

  • Kokning, stekning och frysning dödar parasiten.

   

  • Skölj frukt, bär och grönsaker noga.

   

  • Använd handskar vid trädgårdsarbete.

   

  • Undvik att byta i kattlådan. Om du måste, använd handskar och tvätta händerna noggrant. Låt helst någon annan byta i kattlådan.

   

  • Vid utlandsresa utanför Norden undvik rått och rosa kött, osköljda grönsaker och sallad, oskalad frukt eller bär.

   

  • Risken för att smittas av toxoplasmos är störst i central och Sydeuropa samt övriga världen med undantag för USA och vissa asiatiska länder (Japan, Korea).

   

  • Om man misstänker toxoplasma-infektion under sin graviditet, till exempel efter utlandsresa bör man ta kontakt med sin barnmorska eller läkare.
  •  

  Mer information avseende toxoplasmos finns att läsa på livsmedelsverkets hemsida under Gravida råd om mat - mat att undvika

   

Sökord:  Toxoplasma
Uppdaterad:  2023-05-29

Hjälp oss att utvärdera kapitlet!

1-Inte alls, 2-Liten del, 3-Delvis, 4-Till stor del, 5-Helt