Admin

Allmänheten: 

Kondylom (HPV)

Reviderad 2023 av barnmorska Mikaela Stadig

Faktagranskad av professor Kristina Broliden.
 Utvärdering (antal: 0)


 1. Vad är Kondylom?

  Kondylom orsakas av ett virus (Humant papillom virus (HPV)) och ytrrar sig som vårtor på könsorganen. Det finns fler än 200 typer av humana papillomvirus men bara 30 av typerna infekterar könsorganen. Några av HPV-typerna (12 st) har klassificerats som cancerframkallande och benämns Hög Risk HPV (HR)-HPV. 

   

 2. Hur smittar och vilken spridning har kondylom?

  HPV, som ger kondylom, smittar vid samlag och sker när infekterad hud gnids mot annan hud. 4 av 5 kvinnor smittas någon gång under sin livstid med HPV. I de flesta fall läker infektionen ut men för ca 5% blir infektionen kvarstående (kronisk). Kronisk HPV kan leda till cellförändringar och i värsta fall cancer.

 3. Vilka är symtomen vid kondylom?

  Kondylom sitter oftast på blygdläpparna samt i och omkring slidan och bak mot ändtarmen. Vanligaste platsen för vårtor är där friktionen från samlag och mot kläder är som störst. 


  En del är flikiga och upphöjda och lätta att se, andra kan vara platta, små och svårupptäckta. Kondylom ger ibland inga besvär alls men kan vara kosmetiskt störande. En del kan uppleva klåda när de börjar bryta ut. Andra symtom kan vara i form av sveda, flytningar, sprickbildningar och småblödningar samt besvär vid samlag.

   

  Kondylom uppstår efter en HPV-infektion, men kan förvärras av nedsatt immunförsvar. 

   

 4. Kondylom hos den gravida kvinnan.

  Under en graviditet kan kondylomen växa till, bli mycket stora och vara svåra att behandla. De kan i svåra fall utgöra ett förlossningshinder. Kondylom under graviditet bör undersökas och behandling kan övervägas.

   

   

 5. Kondylom hos fostret och det nyfödda barnet.

  I sällsynta fall kan barnet smittas under förlossningen och barnet kan då få kondylom i luftrören. Detta är dock mycket ovanligt. Genitala vårtor hos barn behöver inte vara kondylom utan kan vara vanliga hudvårtor. 

   

   

 6. Hur påvisas Kondylom hos den gravida kvinnan?

  Kondylom kan påvisas genom klinisk inspektion vid en gynekologisk undersökning. Det är också viktigt att ta sina gynekologiska cellprover för att hitta eventuellt HPV. 

   

 7. Hur påvisas Kondylom hos fostret?

  Påvisning av kondylom hos fostret är inte aktuellt.

 8. Hur påvisas Kondylom hos barnet?

  Diagnosen ställs genom klinisk inspektion vid undersökning av barnet. I sällsynta fall kan det finnas tveksamhet om det rör sig om kondylom eller vanliga hudvårtor. Då kan man ta prov på vårtorna för att se vad de är för sort. 

   

 9. Finns det vaccin mot kondylom?

  Det finns HPV-vaccin som ger ett mycket högt skydd både mot kondylom och livmoderhalscancer. Bästa tillfället att vaccinera är i förpuberteten innan flickor och pojkar har hunnit komma i kontakt med HPV i samband med sexualdebut. Det är också värdefullt att vaccinera pojkar eftersom smitta sker via samlag. Gratis vaccination ges till flickor och pojkar i årskurs 6 genom det nationella vaccinationsprogrammet. Det finns även organiserad gratis vaccination upp till 26 års ålder för flickor som inte fått vaccinet som barn. Vaccin ges inte till gravida kvinnor. 

   

 10. Vad finns det för behandling?

  Kondylom försvinner ofta av sig själv. Ställningstagande till behandling under graviditet bör ske av specialist på kvinnoklinik. Är man inte gravid kan yttre kondylom behandlas med en lösning som man penslar på vårtorna. Man kan också behandla kondylom kirurgiskt, med laser, frysning eller bränning. Man kan behandla stora kondylom inför förlossningen med laserteknik. 

   

 11. Vad kan man göra för att undvika att smittas?

  Vaccination mot HPV och/eller användning av kondom minskar risken att smittas med kondylom. Vaccination hjälper inte om man redan är smittad. Kondom ger ett visst skydd mot smitta. Risken för att få HPV ökar med antalet sexpartners. 

   

Sökord:  Kondylom, HPV
Uppdaterad:  2023-11-10

Hjälp oss att utvärdera kapitlet!

1-Inte alls, 2-Liten del, 3-Delvis, 4-Till stor del, 5-Helt