Admin

Allmänheten: 

Kondylom (HPV)

Reviderad 2021 av barnmorska Helene Bernmark-Liikamaa

Faktagranskad av professor Kristina Broliden.
 Utvärdering (antal: 0)


 1. Vad är Kondylom?

  Kondylom är ett slags vårtor på könsorganen. Kondylom orsakas av en infektion av vissa typer av vårtvirus. Det finns mer än 200 typer av humana papillomvirus (HPV) men bara 30 av typerna som ger vårtor på könsorganen. Några av HPV-typerna har formellt klassificerats som cancerframkallande och benämns Hög Risk HPV (HR)-HPV.

   

 2. Hur smittar och vilken spridning har kondylom?

  Kondylom smittar vid samlag och sker när infekterad hud gnids mot annan hud.
  Förekomsten av kondylom i åldersgruppen 16-25 år är i Sverige 20-30% och sjunker sedan med stigande ålder.


  Hos de flesta (90 %) försvinner viruset av sig självt (självläker) inom 3 år. Vissa typer av HPV i livmoderhalsen kan ge en ökad risk för cellförändringar och livmoderhalscancer men det är inte samma som HPV-typer som orsakar kondylom.


   

 3. Vilka är symtomen vid kondylom?

  Kondylom sitter oftast på blygdläpparna samt i och omkring slidan och bak mot ändtarmen. Vanligaste platsen för vårtor är där friktionen från samlag och mot kläder är som störst.


  En del är flikiga och upphöjda och lätta att se, andra kan vara platta, små och svårupptäckta. Kondylom ger ibland inga besvär alls men kan vara kosmetiskt störande. En del kan uppleva klåda när de börjar bryta ut. Andra symtom kan vara i form av sveda, flytningar, sprickbildningar och småblödningar samt besvär vid samlag.

  Kondylom uppstår efter en HPV-infektion, men kan förvärras av nedsatt immunförsvar.

   

 4. Kondylom hos den gravida kvinnan.

  Under en graviditet kan kondylomen växa till, bli mycket stora och vara svåra att behandla. Kondylom under graviditet bör undersökas och behandling kan övervägas för att minska risken för smitta till barnet.

   

 5. Kondylom hos fostret och det nyfödda barnet.

  I sällsynta fall kan barnet smittas under förlossningen och barnet kan då få kondylom i luftrören. Detta är dock väldigt ovanligt. Genitala vårtor hos barn behöver inte vara kondylom utan kan vara vanliga hudvårtor.

   

 6. Hur påvisas Kondylom hos den gravida kvinnan?

  Kondylom kan påvisas genom klinisk inspektion vid en gynekologisk undersökning.


   

 7. Hur påvisas Kondylom hos fostret?

  Påvisning av kondylom hos fostret är inte aktuellt.

 8. Hur påvisas Kondylom hos barnet?

  Diagnosen ställs genom klinisk inspektion vid undersökning av barnet. I sällsynta fall kan det finnas tveksamhet om det rör sig om kondylom eller vanliga hudvårtor. Då kan man ta prov på vårtorna och typbestämma dem.

   

 9. Finns det vaccin mot kondylom?

  Det finns HPV-vaccin som ger ett mycket högt skydd både mot kondylom och livmoderhalscancer. Bästa tillfället att vaccinera är i förpuberteten innan flickor har hunnit komma i kontakt med HPV i samband med sexualdebut. Det är också värdefullt att vaccinera pojkar eftersom smitta sker via samlag. Gratis vaccination ges till flickor i åldrarna 10-18 års ålder genom det nationella vaccinationsprogrammet. Det finns även organiserad gratis vaccination upp till 26 års ålder t.ex. i Danmark och i flera av landets regioner.

   

 10. Vad finns det för behandling?

  Kondylom försvinner ofta av sig själv. Ställningstagande till behandling under graviditet bör ske av specialist på kvinnoklinik. Är man inte gravid kan yttre kondylom behandlas med en lösning som man penslar på vårtorna. Man kan också behandla kondylom kirurgiskt, med laser, frysning eller bränning. Man behandlar kondylom inför förlossningen för att minska risken för att överföra smitta till barnet.

   

 11. Vad kan man göra för att undvika att smittas?

  Vaccination mot HPV och/eller användning av kondom minskar risken att smittas med kondylom. Vaccination hjälper inte om man redan är smittad. Kondom ger ett visst skydd mot smitta.

           

Sökord:  Kondylom, HPV
Uppdaterad:  2021-06-22

Hjälp oss att utvärdera kapitlet!

1-Inte alls, 2-Liten del, 3-Delvis, 4-Till stor del, 5-Helt