Admin

Allmänheten: 

Grupp-A streptokocker (GAS)

Informationen sammanställd av barnmorska Cecilia Brolinger och Marie Sjödin INFPREG. Reviderad av barnmorska Mikaela Stadig Faktagranskad av Doc. Marianne Forsgren, Med. dr. Karin Pettersson och Med. dr. Björn Eriksson.  Utvärdering (antal: 0)


 1. Vad är Grupp A Streptokocker?

  Grupp A streptokocker (GAS, Streptococcus Pyogenes) är en bakterie som är vanligt förekommande och finns framförallt i svalget.

 2. Hur smittar Grupp A Streptokocker?

  Grupp A streptokocker smittar genom kontakt person till person. Smittobäraren kan ofta vara utan symtom eller ha en lätt halsinfektion. Smittspridning sker främst hos småbarn och skolbarn där cirka 10-20% är bärare av bakterien utan att vara sjuka. Hos vuxna förekommer Grupp A streptokocker i lägre frekvens. Allvarliga infektioner är ovanliga.

 3. Vilka är symtomen vid en Grupp A Streptokock-infektion?

  Grupp A streptokocker ger ofta lindiga infektioner hos mindre barn som svinkoppor (impetigo) och hos skolbarn och vuxna halsont/halsfluss.Grupp A streptokocker kan också orsaka scharlakansfeber hos barn.Vanligaste hudinfektionen av GruppA streptokocker är rosfeber(erysipelas). Den kan bli allvarlig och angripa muskler, hud, leder, lungor, hjärnhinnor samt orsaka blodförgiftning. Infektionen kan då bli livshotande och leda till chock och död. Till Smittskyddsinstitutet rapporterades år 2010, 360 fall och år 2011, 402 fall av allvarlig Grupp A Streptokock infektion. Fall av klassisk barnsängsfeber (GAS infektion i livmodern efter förlossning)/ rapporteras endast 4-6 gånger årligen.

 4. Grupp A streptokocker hos den gravida/ nyförlösta kvinnan

  Förr i tiden var det vanligt med barnsängsfeber orsakad av GAS . Efter att bra hygienrutiner med främst handhygien införts och man kunde behandla infektionen med penicillin, har allvarliga fall av barnsängsfeber minskat betydligt. Under graviditet är infektionen sällsynt och det är främst efter förlossningen som infektion med Grupp A Streptokocker kan ge en infektion i livmodern (endometrit). Det är en större risk att få en GAS-infektion om kvinnan blivit kejsarsnittförlöst eller blivit klippt i underlivet än vid okomplicerad vaginal förlossning.

  Vid en infektion får den nyförlösta kvinnan:

  ·         Feber.

  ·         Buksmärta ofta diffusa och varierande.

  ·         Ibland ömhet över livmodern.

  ·         Ibland illaluktande avslag.

  Om inte kvinnan behandlas snabbt kan infektionen sprida sig till blodet och bli livshotande.

 5. Grupp A streptokocker hos fostret och det nyfödda barnet.

  Det är mycket ovanligt att barnet smittas. Ibland kan bakterien infektera naveln men det är sällsynt med allvarlig infektion som blodförgiftning. Blodförgiftning med grupp A Streptokock drabbar i Sverige är 2-3 nyfödda/år. Tecken på en sådan allvarlig infektion är: slöhet, matvägran, utspänd buk, feber, andningssvårigheter och hudutslag.

 6. Hur påvisas Grupp A streptokocker hos den nyförlösta kvinnan?

  Genom att vid en gynekologisk undersökning göra en bakterieodling på avslaget (blödning efter förlossningen) eller från livmoderhalsen. Det kan också vara aktuellt att odla från operationssåret vid kejsarsnitt, urinen, svalget och/eller blodet.

 7. Hur påvisas Grupp A streptokocker hos det nyfödda barnet?

  Med bakterieodling taget från naveln, näsan, hörselgången och om barnet har någon hudskada.

 8. Vad finns det för behandling?

  Grupp A streptokocker behandlas med antibiotika oftast pencillin.

 9. Vad kan man göra för att undvika att få Grupp A streptokock-infektion?

  Noggrann handhygien före och efter toalettbesök samt innan och efter barnskötsel. Dessutom är även god hygien efter förlossningen viktigt för att undvika endometrit. Kvinnan bör duscha av underlivet dagligen, byta binda ofta och hon bör inte bada eller använda tampong så länge hon har avslag. Den nyförlösta kvinnan bör omedelbart kontakta sjukvården om hon får hög feber, illaluktande avslag och smärtor i/över livmodern efter hemkomsten från BB. Anhöriga ska inte besöka BB-avdelningen med halsont/halsfluss eller med annan infektion som svinkoppor, rosfeber eller scharlakansfeber.

Sökord:  grupp-A, streptokock, A, GAS, rosfeber, barnsängsfeber, penicillin
Uppdaterad:  2023-05-08

Hjälp oss att utvärdera kapitlet!

1-Inte alls, 2-Liten del, 3-Delvis, 4-Till stor del, 5-Helt