Admin

Allmänheten: 

Gonorré

Informationen sammanställd av barnmorska Marie Sjödin,doc. Marianne Forsgren och prof. Babill Stray-Pedersen. Uppdaterad 2020 av barnmorska Helene Bernmark-Liikamaa Faktagranskad av dr. Berit Hammas  Utvärdering (antal: 0)


 1. Vad är gonorré?

  Gonorré är en infektion som orsakas av en bakterie (Neisseria gonorrhoeae).

 2. Hur smittar gonorré och vilken spridning har den?

  Gonorré är en sexuellt överförd infektion/STI och smittar genom sexuell kontakt. Samlag och oralsex kan överföra infektionen. Om en gravid kvinna har gonorré kan barnet smittas efter vattenavgång och under förlossningen.

  Gonorré är en relativt ovanlig infektion i Sverige, men man ser en ökning av antalet fall sedan början av 2000-talet.  Sedan 2009 har den ökningen varit påtaglig och under 2019 anmäldes drygt 3245 fall där 70% var smittade i Sverige. Störst ökning ses i gruppen män som har sex med män (MSM), men ökningen ses även bland heterosexuella män och kvinnor.

  Inga aktuella undersökningar finns på antal gonorréfall hos gravida. 

   

   

   

 3. Vilka är symtomen vid gonorré?

  Inkubationstiden är kort, 2-6 dagar.

  Gonorré behöver inte ge några symtom alls. Cirka hälften av kvinnorna som har gonorré är utan symtom.

  Gonorrébakterien fäster sig speciellt i livmoderhalsen, urinröret och i halsen. Man kan därför få symtom som flytningar, urinrörsinflammation med sveda när man kissar, smärtor och molvärk i underlivet. Svalggonorré är vanligen utan symtom. Gonorré kan även sprida sig till äggledarna som i sin tur kan ge upphov till utomkvedshavandeskap, infertilitet och kroniska buksmärtor.

  Män får vanligtvis urinrörsinflammation som kan sprida sig till prostata och bitestiklar.

  I sällsynta fall kan gonorré orsaka blodförgiftning, led- och ögoninfektion.

   

   

   

 4. Gonorré hos den gravida kvinnan.

  Upp till 80% av de gravida kvinnorna med gonorré har inga symtom alls. I övrigt är symtomen som hos icke-gravida. Infektion i livmodern efter förlossningen är vanligare hos kvinnor med gonorré.

   

 5. Gonorré hos fostret och det nyfödda barnet.

  Om det nyfödda barnet smittas med gonorré och inte behandlas kan barnet få ögoninfektion med risk för blindhet. Det finns även en risk för förtidig förlossning.

   

 6. Hur stor är risken för att barnet skall smittas under graviditeten?

  Smittoöverföring från mor till barn sker under förlossningen. Cirka 30-35% av barnen vars moder har gonorré får ögoninfektion som utvecklas ganska snabbt efter födelsen.

   

   

 7. Hur påvisas gonorré hos den gravida kvinnan?

  Gonorré påvisas med prov från slidan, urinröret, livmoderhalsen, men man kan även provta från ändtarmen och svalget.

   

   

   

   

 8. Hur påvisas gonorré hos fostret?

  Undersökning avseende gonorré hos fostret är ej aktuellt då fostret inte smittas innan förlossningen.

   

   

   

 9. Hur påvisas gonorré hos det nyfödda barnet?

  Gonorré säkerställs med prov från ögon eller svalg. Ibland kan prov behöva tas även från blod, ryggmärgsvätska och ledvätska, beroende på barnets symtom.

   

 10. Vad finns det för behandling?

  Gonorré hos den gravida kvinnan eller barnet behandlas med antibiotika. Kvinnans partner skall också behandlas vid konstaterad infektion.

  Vid odling görs en resistensbestämning för att kunna avgöra vilken antibiotikabehandling som ska ges. Efter behandling tas nytt bakterieprov för att kontrollera att infektionen läkt ut.

   

 11. Vad kan man göra för att undvika att bli smittad och att barnet smittas?

  Kondom är ett relativt säkert skydd mot gonorré och andra sexuellt överförbara infektioner. För att man ska vara skyddad är det viktigt att kondomen är hel och används under hela samlaget.  Läs mer information om kondomanvändning och gonorré/STI på Folkhälsomyndighetens hemsida. 

  Att upptäcka och behandla gonorré hos den gravida kvinnan är det mest effektiva sättet att förhindra att det nyfödda barnet smittas. Tidig behandling förhindrar och minskar också risken för följdsjukdomar hos kvinnan. Misstänker man att man har en infektion skall man tala med sin barnmorska/läkare på MVC som kan ta ett prov. Gonorré skall anmälas enligt smittskyddslagen och partnerspårning skall göras av behandlande läkare. Det är viktigt att partners i pågående relation kommer till läkare för provtagning och behandling.

  Läs Smittskyddsläkarnas informationsblad om gonorrre

   

   

   

Sökord:  gonorre
Uppdaterad:  2020-10-15

Hjälp oss att utvärdera kapitlet!

1-Inte alls, 2-Liten del, 3-Delvis, 4-Till stor del, 5-Helt