Skriv utSkriv ut

Testosteron 5-alfa-reduktas brist 

(5-alfareduktasbrist, Pseudovaginal perineoscrotal hypospadias)

OMIM:  264600 | Orphanet
Docent Agneta Nordenskjöld, barnkirurg, Karolinska
 
  Innehållsförteckning
 
 1. Introduktion/Definition
 2. Prevalens/Incidens
 3. Uppkomst (kromosom, gen protein, effekt)
 4. Ärftlighet/Upprepningsrisk
 5. Symptom/Klinisk bild
 6. Sex ratio
 7. Diagnostik (klinisk, molekylär)
 8. Differential diagnostik
 9. Prevention
 10. Behandling/Åtgärd/Terapi
 11. Natural förlopp
 12. Handläggning
 13. Referenser
 14. Resurser
 15. Litteratur/Länkar
1. Laboratorietest
 Gener:  SRD5A2 | 
2. Introduktion/Definition

Innebär att testosteron inte kommer att omvandlas till dihydrotestosteron vilket medför en utebliven eller ofullständig utveckling av manliga yttre genitala.

3. Prevalens/Incidens

Ovanlig i Sverige, men förekommer oftare i vissa länder såsom Pakistan samt i Sydamerika.

4. Uppkomst (kromosom, gen protein, effekt)

Vid total brist av testosteron 5 alfa-reduktas kommer de yttre könsorganen på en XY individ inte att utvecklas. Det innebär att trots normala manliga kromosomerna, testiklar och inre manliga könsorgan utvecklas inte de yttre könsorganen. Vid total brist föds därför barnet med ett yttre utseende som en flicka. I partiella former kan barnet ha varierande grader av undermaskulinisering till exempel hypospadi och retentio testis.

5. Ärftlighet/Upprepningsrisk

Denna enzymbrist nedärvs autosomalt recessivt. Sjukdomen identifierades i ett par isolerade populationer på Papua Nya Guinea och i Dominikanska republiken och förekommer i sällsynta fall vid isolerad hypospadi, främst efter släktgifte. Upprepningsrisken för nästa pojke i familjen är 25%. Flickor som ärver anlagen har ingen patologi.

6. Symptom/Klinisk bild

Vid total brist föds XY individer med kvinnliga yttre genitalia trots normala testiklar och Wolffska gångderivat. Även för detta tillstånd finns partiella former med en mildare grad av missbildning. Dessa patienter brukar i puberteten få en spontan maskulinisering pga ett isoenzym som produceras i hud och lever och som kan metabolisera testosteron till dihydrotestosteron. Detta kan leda till könsbyte från flicka till pojke vid eller före pubertet.

7. Sex ratio

Drabbar båda könen men bara XY-individer får en missbildning. Flickor har ingen fenotyp.

8. Diagnostik (klinisk, molekylär)

Mätning av testosteron och dihydrotestosteron i blodet samt kvoten ger diagnosen, eventuellt efter hCG-belastning. Därefter görs mutationsanlys. Mutationer och grad av sjukdom (genotyp och fenotyp) är väl karakteriserade. Det finns över 30 olika mutationer beskrivna i litteraturen.

9. Differential diagnostik

Enbart en yttre besiktning av barnet kan vid detta syndrom likna många andra intersextillstånd. Sedvanlig intersexutredning ger diagnosen.

10. Prevention

Föräldrarna bör informeras om återupprepningsrisken på 25% för nästa pojke.

11. Behandling/Åtgärd/Terapi

Efter utredning, görs i de fall man bestämt sig för kvinnlig uppfostran feminiserande operationer av könsorganen om det behövs samt ablatio testis, åtminstone före pubertet. Om man bestämt sig för manligt kön opereras hypospadi och retentio testis på vanligt sätt.

12. Natural förlopp

Patienterna får en spontan extra maskulinisering av varierande grad under puberteten pga ett isoenzym (typ 1) som först efter födelsen produceras i lever och hud. Detta 5-a-reduktas kan då omsätta det testosteron som i puberteten börjar produceras av testiklarna till dihydrotestosteron.

I en del isolat, där tillståndet ej behandlats, har man sett att könsbyte från flicka till pojke ofta blir aktuellt vid denna tidpunkt. Dock kommer männen med 5 alfa-reduktas brist att ha ett kvinnligt hårfäste, en minskad kroppsbehåring, liten prostata samt avsaknad av acne. Fertiliteten för dessa män är kraftigt nedsatt pga att prostata är underutvecklad och därav blir semen tjockflytande och av liten volym.

14. Referenser
 1. Andersson S, Berman DM, Jenkins EP, Russell DW: Deletion of steroid 5a- reductase 2 gene in male pseudohermaphroditism. Nature. 354: 159-161, 1991
  PMID: [1944596]
 2. Imperato-McGinley J, Guerrero L, Gautier T, Peterson R: Steroid 5a- reductase 2 deficiency in man: An inherited form of male pseudohermaphroditism. Science. 186: 1213-1215, 1974
  PMID: [4432067]
 3. Nordenskjöld A and Ivarsson S-A: Molecular characterization of 5a-reductase type 2 deficiency and fertility in a Swedish family. J Clin Endocrinol Metab, 83, 3236-3238, 1998
  PMID: [9745434]
 4. Thigpen AE, Davis DL, Milatovich A, Mendonca BB, Imperato-McGinley J, Griffin JE, Francke U, Wilson JD, Russell DW: Molecular genetics of steroid 5a-reductase 2 deficiency. J Clin Invest. 90: 799-809, 1992
  PMID: [1522235]
 5. Wigley WC, Prihoda JS, Mowszowicz I, Mendonca BB, New MI, Wilson JD, Russell DW: Natural mutagenesis study of the human steroid 5a-reductase 2 isoenzyme. Biochem. 33: 1265-1270, 1994
  PMID: [8110760]
 6. Wilson JD, Griffin JE, Russell DW: Steroid 5a- reductase 2 deficiency. Endocr Rev. 14: 577-593, 1993
  PMID: [8262007]
Uppdaterad: 2020-02-17
 
Början Början
 
 
© 2024 Kunskapscentrum för ärftliga sjukdomar - GenSvar.
Medicinsk redaktör Magnus Nordenskjöld. Kommentarer till Rula Zain.
© 2024 Omda. All rights reserved.