Skriv utSkriv ut

Diamond-Blackfans anemi 

(Blackfan-Diamonds anemi, DBA, Kongenital hypoplastisk anemi)

OMIM:  105650, 606129, 610629 | GeneReviews | Orphanet | Socialstyrelsen
 
Uppdaterad: 2020-04-09
 
Början Början
 
 
© 2022 Kunskapscentrum för ärftliga sjukdomar - GenSvar.
Medicinsk redaktör Magnus Nordenskjöld. Kommentarer till Rula Zain.
© 2022 MedSciNet AB. All rights reserved. Legal Notices.