Skriv utSkriv ut

Spinal Muskelatrofi (1,2,3) 

(SMA (1,2,3) , SMA 0, SMA I (Werdnig-Hoffmanns sjukdom), SMA II, SMA III (Kugelberg-Welanders sjukdom), SMA IV)

| GeneReviews | Socialstyrelsen
 
Uppdaterad: 2020-05-25
 
Början Början
 
 
© 2023 Kunskapscentrum för ärftliga sjukdomar - GenSvar.
Medicinsk redaktör Magnus Nordenskjöld. Kommentarer till Rula Zain.
© 2023 MedSciNet AB. All rights reserved. Legal Notices.