Admin

Länkar till intressanta hemsidor

 • BSAC British Society of Antimicrobial Chemotherapy

 • CCUG Culture Collection, University of Göteborg

 • CDC Center for Disease Control and Prevention (Atlanta, USA)

 • CLSI Standardisering av (bland annat) resistensbestämning i USA

 • EARSS European Antibiotic Resistance Surveillance Study

 • ECDC Europeiska smittskyddsenheten

 • EQUALIS Extern kvalitetssäkring inom laboratoriemedicin i Sverige

 • Folkhälsomyndigheten Nationell kunskapsmyndighet med ett övergripande ansvar för folkhälsofrågor. En sammanslagning av Smittskyddsinstitutet, Statens folkhälsoinstitut och de delar av Socialstyrelsen som ansvarar för miljöhälsa och folkhälso­rapportering.

 • Fosterdiagnostik Översiktskapitel om fosterdiagnostik, GenSvar-Kunskapscentrum för ärftliga sjukdomar.

 • GenSvar Kunskapscentrum för ärftliga sjukdomar. Information om ärftliga sjukdomar för gravida kvinnor.

 • Handlingsplan angående amning Karolinska Universitetssjukhuset Handläggning och omvårdnad gällande WHO"s 10 steg till lyckad amningsstart.

 • Infectious Disease News Sök information och nyheter

 • Janusinfo Läkemedel och amning Läkemedelsinformation

 • Läkemedelsverket (Uppsala)

 • Medline och tidskrifter via Karolinska Institutets bibliotek

 • MIDIRS Midwives Information & Resource Center

 • National Library of Medicine Gratis Medline sökningar av referenser.

 • NSCMID Nordic Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, tidigare SSAC.

 • Regionalt vårdprogram- Bröstkomplikationer i samband med amning Stockholms läns landsting, 2016 Medicinskt programarbete

 • STRAMA Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens

 • Vetenskapsrådet Vetenskapsrådet är en statlig myndighet med ett nationellt ansvar för att utveckla svensk grundforskning och forskningsinformation

 • WHO World Health Organisation (Geneve, Schweiz)

 • Socialstyrelsen
  Svenska Läkaresällskapet
  Karolinska institutet

  Alla är välkomna med egna adresser till intressanta hemsidor.