Admin

Välkommen till INFPREG

InfPreg har uppgraderats den 19-20 augusti. Skulle du stöta på problem i den nya versionen eller har andra kommentarer så kontakta oss gärna på: infpreg.karolinska@sll.se

 

  • INFPREG är en databas för samlad kunskap kring infektioner och graviditet.
  • I INFPREG finns information till allmänheten kring olika infektioner och deras eventuella påverkan på graviditet.
  • I INFPREG finner Du referenser till aktuella artiklar inom ämnesområdet.
  • I INFPREG har hälso- och sjukvården möjlighet till ytterligare information. Här finns också förslag till handlingsprogram för olika infektioner under graviditet.
  • I INFPREG finns Frågor och Svar där personal inom hälso- och sjukvården har möjlighet att ställa egna frågor och få svar från experter inom ämnet infektioner och graviditet samt att läsa tidigare frågor och svar. Klicka på rubrikerna till vänster - lösenord krävs.
  • OM Du inte hittar kapitel angående viss infektionssjukdom kan du hitta information under Frågor och Svar och sedan se Övriga sjukdomar.

Kapitel Covid-19 för allmänheten och för hälso- och sjukvården uppdateras regelbundet.

Råd och rekommendationer från SFOG - Perinatalföreningen finns på nyheter och inne i kapiteltexten.

Fallrapporter kan läsas. Funktionen att själv lägga in ny fallrapport är inte klar. Skicka i stället nya fallrapporter som pdf eller doc fil till oss så lägger vi in rapporten
e-post 
infpreg.karolinska@sll.se


/Infpregs redaktörer: Karin Pettersson, Marianne Forsgren, Berit Hammas, Lars Navér, Marie Studahl, Kristina Broliden, Eleonor Tiblad, Magnus Westgren.

 

Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer


För innehållet ansvarar kapitelförfattarna. Det medicinska ansvaret för patienten åligger som alltid behandlande läkare/barnmorska/sjuksköterska.

Nyheter

Herpes för allmänheten [2020-10-15]

Herpeskapitlet för allmänheten är uppdaterad.

Läs mer