Admin

Välkommen till INFPREG

  • INFPREG är en databas för samlad kunskap kring infektioner och graviditet.
  • I INFPREG finns information till allmänheten kring olika infektioner och deras eventuella påverkan på graviditet.
  • I INFPREG finner Du referenser till aktuella artiklar inom ämnesområdet.
  • I INFPREG har hälso- och sjukvården möjlighet till ytterligare information. Här finns också förslag till handlingsprogram för olika infektioner under graviditet.
  • I INFPREG finns Frågor och Svar där personal inom hälso- och sjukvården har möjlighet att ställa egna frågor och få svar från experter inom ämnet infektioner och graviditet samt att läsa tidigare frågor och svar. Klicka på info för hälso-och sjukvården ovan, lösenord krävs.
  • OM Du inte hittar kapitel angående viss infektionssjukdom kan du hitta information under Frågor och Svar och sedan se Övriga sjukdomar.

Rekommendationer om handläggning av barn till kvinnor med verifierad/sannolik Covid-19
samt
Infomation/länkar om Covid-19 och graviditet finns under fliken "nyheter".

/Infpregs redaktörer: Karin Pettersson, Marianne Forsgren, Berit Hammas, Lars Navér, Marie Studahl, Kristina Broliden, Eleonor Tiblad, Magnus Westgren.

 

 

 

 

Karolinska UniversitessjukhusKarolinska Institutet


För innehållet ansvarar kapitelförfattarna. Det medicinska ansvaret för patienten åligger som alltid behandlande läkare/barnmorska/sjuksköterska.