Admin

Information om studie och rapporteringsformulär till barnkliniker och neonatalavdelningar i Sverige: Nationell kartläggning av symtomgivande kongenital toxoplasmos, kongenital CMV och neonatal herpesvirusinfektion 

  • Information om studie till barnkliniker och neonatalavdelningar i Sverige

  • Kvartalsvis rapportering

  • Svarsformulär om deltagande i studien

  • Föräldrainformation CMV

  • Rapportering CMV

  • Föräldrainformation Herpes

  • Rapportering Herpes

  • Föräldrainformation Toxoplasmos

  • Rapportering Toxoplasmos