Admin

Ansvariga experter

Antibiotika under graviditet
Docent Torsten Sandberg, Överläkare, Infektionskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, Göteborg (Huvudansvarig)
Docent Lars Ladfors, Kvinnokliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, Göteborg

Bakteriell vaginos under graviditet
Docent P-G Larsson, Överläkare kvinnokliniken KSS, Skövde (Huvudansvarig)
Professor Urban Forsum, Överläkare Klinisk Mikrobiologiska avdelningen, Universitetssjukhuset Linköping
Professor Bo Jacobsson, Överläkare, Kvinnokliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, Göteborg

Borrelia
Professor Bengt Wretlind, Kliniska bakteriologiska laboratoriet Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Docent Birger Trollfors, Överläkare, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra.
Med dr Johanna Sjöwall, Infektionskliniken Universitetssjukhuset Lindköping.

Candida under graviditet
Docent Inga Sjöberg, Ersboda VC, Umeå (Huvudansvarig)
Med Dr Lars Navér, Överläkare, Neonatalklinken och Barnmedicin Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Med.dr Lena Klingspor, Överläkare Kliniska Bakteriologiska Laboratoriet, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

CMV-infektion under graviditet
Docent Ilona Lewensohn-Fuchs, Överläkare Klinisk mikrobiologi, Virologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge (Huvudansvarig)
Docent Marianne Forsgren, Klinisk virologiska laboratoriet Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Docent Karin Petersson, Sektionsschef, Obstetriksektionen, Kvinnokliniken Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Docent Björn Fischler, Specialistläkare Barnens Sjukhus Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Med.dr Mona-Lisa Engman, Spec läkare Barnens Sjukhus Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Med.dr Eva Karltorp;Överläkare, Verksamhetschef för Cochleaimplantatkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Docent Kristina Teär-Fahnehjelm, Överläkare Ögonkliniken Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Med.dr Elda Sparrelid, Överläkare Infektionskliniken Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Enterovirusinfektion under graviditet
Med.dr Agneta Samuelson, Överläkare Avdelningen för klinisk mikrobiologi Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge  (Huvudansvarig)
Docent Jan Fohlman, Överläkare FoU-centrum och Infektionskliniken, Centrallasarettet, Växjö.
Professor Magnus Westgren, Överläkare, Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Med dr Ann Edner, Överläkare Astrid Lindgrens Barnsjukhus Neonatalvård, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Med Dr Lars Navér, Överläkare, Neonatalklinken och Barnmedicin Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Grupp A Streptokockinfektion under graviditet
Dr Inger von Rosen, sakkunnig läkare, smittskydd/infektion, Smittskyddsenheten, Tillsynsavdelningen, Socialstyrelsen
Docent Inge Axelsson, överläkare, Barnkliniken, Östersunds sjukhus (Huvudansvarig)
Med. dr Björn KG Eriksson, överläkare, Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Professor Bo Jacobsson, överläkare, Kvinnokliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, Göteborg
Med Dr Jessica Darenberg, Mikrobiolog, Folkhälsomyndigheten, Solna 

GBS-infektion under graviditet
Docent Stellan Håkansson, Överläkare Barn - och ungdomskliniken Norrlands Universitetssjukhus (Huvudansvarig)
Professor Bo Jacobsson, Överläkare Kvinnokliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Östra.

Gonorré under graviditet
Med.dr Henning Thejls, Verksamhetschef, Kvinnokliniken Gävle Sjukhus (Huvudansvarig)
Docent Hans Fredlund, Smittskyddsläkare, Verksamhetschef Klinisk Mikrobiologiska kliniken Universitetssjukhuset Örebro
Professor Per Olcén, Klinisk Mikrobiologiska kliniken Universitetssjukhuset Örebro

Hepatit A under graviditet
Med.dr Gudrun Lindh, Överläkare Infektionskliniken Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge (Huvudansvarig)
Med.dr Gunilla Ajne, Överläkare Kvinnokliniken Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Docent Björn Fischler, Sektionschef, Sektionen för barngastroenterologi, hepatologi och nutrition, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Professor Magnus Lindh, Överläkare, Klinisk virologiska laboratoriet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Hepatit B under graviditet
Med.dr Gudrun Lindh, Överläkare Infektionskliniken Karolinsk
a Universitetssjukhuset, Huddinge (Huvudansvarig)
Med.dr Gunilla Ajne, Överläkare Kvinnokliniken Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Docent Björn Fischler, Sektionschef, Sektionen för barngastroenterologi, hepatologi och nutrition, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Anders Eilard, Överläkare, Infektionskliniken, Östra sjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.
Professor Magnus Lindh, Överläkare, Klinisk virologiska laboratoriet,Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Hepatit C under graviditet
Med.dr Gudrun Lindh, Överläkare Infektionskliniken Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge (Huvudansvarig)
Med.dr Gunilla Ajne, Överläkare Kvinnokliniken Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Docent Björn Fischler, Sektionschef, Sektionen för barngastroenterologi, hepatologi och nutrition, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Anders Eilard, Överläkare, Infektionskliniken, Östra sjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.
Docent Anders Widell, Överläkare Klinisk Mikrobiologiska laboratoriet, Universitetssjukhuset Malmö

Hepatit D under graviditet
Med.dr Gudrun Lindh, Överläkare Infektionskliniken Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge (Huvudansvarig)
Med.dr Gunilla Ajne, Överläkare Kvinnokliniken Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Docent Björn Fischler, Sektionschef, Sektionen för barngastroenterologi, hepatologi och nutrition, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Docent Antal Nemeth, Överläkare Barnens Sjukhus Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Hepatit E under graviditet
Med.dr Gudrun Lindh, Överläkare Infektionskliniken Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge (Huvudansvarig)
Med.dr Gunilla Ajne, Överläkare Kvinnokliniken Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Docent Björn Fischler, Sektionschef, Sektionen för barngastroenterologi, hepatologi och nutrition, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Docent Antal Nemeth, Överläkare Barnens Sjukhus Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Herpes simplex-infektion under graviditet
Med.dr Mona-Lisa Engman, Specialistläkare Barnens Sjukhus Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Med.dr Elisabeth Aurelius, Överläkare Infektionskliniken Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Docent Karin Petersson, Överläkare tf verksamhetschef, Kvinnoklinikerna, Karolinska Universitetssjukhuset 
Docent Ilona Lewensohn-Fuchs, Överläkare Klinisk virologiska laboratoriet Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Professor Tomas Bergström, Överläkare Klinisk virologiska laboratoriet Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Docent Marianne Forsgren, Kliniskt virologiska laboratoriet Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
(Huvudansvarig)

HIV-infektion under graviditet
Med.dr Lars Navér, Överläkare Neonatalklinken och Barnmedicin 1 Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge (Huvudansvarig)
Professor Anders Sönnerborg, Infektionskliniken, Överläkare Klinisk virologiska laboratoriet Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge 
Docent Karin Pettersson,Överläkare, Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Med dr Katarina Westling, Överläkare, Infektionsklinken Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.
Med dr. Aylin Ylimaz, Infektionskliniken Sahlgrenska/Östra, Göteborg.

HPV (Humant papillomvirus) under graviditet

Professor Kristina Broliden, Överläkare Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna (Huvudansvarig)
Docent Sonia Andersson, Överläkare Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge (Huvudansvarig)
Professor Joakim Dillner, Kliniskt virologiska laboratoriet, Universitetssjukhuset Malmö
Med.dr Anders Strand, Hudkliniken Akademiska Sjukhuset Uppsala
Med. dr. Nicolas Pejovic, specialistläkare, Sachsska barnkliniken, Södersjukhuset

Klamydia under graviditet
Med. dr Henning Thejls, Verksamhetschef Kvinnokliniken Gävle (Huvudansvarig)
Docent Magnus Unemo, Klinisk mikrobiologen Universitetssjukhuset, Örebro
Docent Elisabeth Persson, Överläkare Kvinnokliniken Karolinska Universitetssjukhuset, Solna 
Med.dr Kristina Stenberg, Överläkare Ögonkliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Med.dr Erik Normann, Barnkliniken Akademiska sjukhuset. Uppsala

Influensa under graviditet
Med. dr Maria Rotzén-Östlund, specialistläkare, Klinisk mikrobiologiska laboratoriet, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna (Huvudansvarig)
Med dr Anna Nilsson, överläkare, Infektionskliniken, Skånes Universitetssjukhus, Malmö 
Med.dr Olof Hertting, bitr. överläkare, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska universitetssjukhuset.
Mårten Alkmark, specialistläkare, Kvinnokliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset

Listeriainfektion under graviditet
Med dr. Carina Bjartling, Överläkare, Kvinnosjukvården, Malmö (Huvudansvarig)
Docent Bengt Wretlind, Bakteriologiska labratoriet. Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.
Med dr. Nicolas Pejovic, Specialistläkare, Sachsska barnkliniken, Södersjukhuset.
Med dr. Berit Hammas, Specialistläkare, Kliniska Mikrobiologen, Lab Medicin Skåne, MAS

Lues under graviditet

Professor Gun-Britt Löwhagen Hudkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Docent Bengt Wretlind, Kliniska bakteriologiska laboratoriet Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Med dr. Petra Tunbäck, Överläkare Hudkliniken, Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg (Huvudansvarig)
Med dr. Arne Wikström, Överläkare SESAM hudkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset
Med dr. Ola Andersson, Överläkare Barn-och ungdomskliniken, Länssjukhuset, Halmstad

Malariainfektion under graviditet
Med dr. Anna Färnert, Infektionskliniken Karolinska Universitetssjukhuset, Solna (Huvudansvarig)
Docent Lars Rombo, Infektionskliniken Mälarsjukhuset Eskilstuna
Professor Anders Björkman, Infektionskliniken Karolinska sjukhuset
Docent Urban Hellgren, Överläkare, Infektionskliniken Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Mässling
Docent Marianne Forsgren,Virologiskalabratoriet, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.
Med dr Marie Studahl, Överläkare Infektionskliniken, Sahlgrenska/Östra sjukhuset, Göteborg.
Bernice Aronsson, barnläkare, sakkunnig, Folkhälsomyndigheten, Solna
Docent Lars Smedman specialistläkare i pediatrik, Karolinska Institutet, Solna

Parasiter under graviditet

Docent Agneta Aust-Kettis, Läkemedelsverket Uppsala
Ann-Margreth Olinder-Nielsen, tidigare överläkare, Infektionskliniken, Ryhovs sjukhus, Jönköping

Parvo B19-infektion under graviditet
Med.dr Margareta Nyman, Överläkare Kvinnokliniken Danderyds Sjukhus (Huvudansvarig)
Med.dr Lottie Skjöldebrand-Sparre, Överläkare Kvinnokliniken Danderyds Sjukhus
Professor Magnus Westgren, Överläkare, Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Professor Kristina Broliden, Överläkare, Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.
Med. dr Anders Lundqvist, Överläkare Infektionskliniken Södra Älvsborgssjukhus, Borås

Pertussis (Kikhosta) under graviditet
Med.dr Rose-Marie Carlsson, Överläkare Vaccinprogramsektionen, Smittskyddsinstitutet (Huvudansvarig)
Docent Birger Trollfors, Överläkare, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra
Professor Marta Granström, Överläkare, Avdelning för Klinisk Mikrobiologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Docent Patrick Olin, Laborator Emeritus, Folkhälsoinstitutet

Rubellainfektion under graviditet
Docent Marianne Forsgren, Emeritus Klinisk virologiska laboratoriet Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
(Huvudansvarig)
Docent Blenda Böttiger, Överläkare, Kliniska Mikrobiologen, Lab Medicin Skåne, Malmö Allmänna Sjukhus
Med.dr Kari Johansen, Expert Vaccine Preventable Diseases, European Centre for Disease Prevention and Control, Stockholm
Med.dr Eva Karltorp, Överläkare, verksamhetschef för Cochleaimplantatkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Docent Kristina Teär-Fahnehjelm, Överläkare, Ögonkliniken Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Professor Kristina Broliden, Överläkare, Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna 

Salmonellainfektion under graviditet
Docent Bo Svenungsson, Överläkare/Bitr.smittskyddsläkare, Smittskyddsenheten Stockholms läns landsting (Huvudansvarig)
Med. dr Thomas Casswall, Överläkare, Barnens sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

TBE-infektion under graviditet
Med.dr Göran Günther, verksamhetschef, Infektionskliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala 
Lic. med. sci Sirkka Vene, Medicinsk biolog, Kunskapscentrum för mikrobiologisk beredskap (KCB), Smittskyddsinstitutet
Åsa Fowler Med.dr, Barnens sjukhus, Karolinska universitetssjukhuset (Huvudansvarig)

Toxoplasmainfektion under graviditet
Docent Karin Petersson, Överläkare Sektionschef Obstetrik Kvinnokliniken Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge (Huvudansvarig)
Docent Antonio Barragan, chef för avdelningen för parasitologi, mykologi, vatten och miljö. vid Smittskyddsinstitutet,Solna.
Med.dr. Mona-Lisa Engman, specialistläkare Barnens Sjukhus Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Docent Kristina Teär-Fahnehjelm, Överläkare Ögonkliniken Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.

Tuberkulos (TBC) under graviditet
Med dr Lars-Olof Larsson, Överläkare Lungkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge (Huvudansvarig)
Anneli Andersson, Överläkare Kvinnokliniken,Vrinnevisjukhuset Norrköping.
Jerker Jonsson, Överläkare, Epidemiolog, Folkhälsomyndigheten, Stockholm
Med dr Karsten Kötz, Överläkare, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus , Göteborg
Med dr Elisabeth Lönnermark, Överläkare, Infektionskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Doktorand, Katri Niemenen, Överläkare, KK, Vrinnevisjukhuset, Norrköping
Med dr Anita Svahn, Överläkare, Karolinska Universitetslaboratoriet, Solna

Vaccinationer under graviditet
Docent Lars Rombo, Verksamhetschef Infektionskliniken Mälarsjukhuset Eskilstuna (Huvudansvarig)
Med.dr Lars Lindquist, Infektionskliniken Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Varicella Zoster (Vattkoppor)
Med.dr Marie Studahl, Överläkare Infektionskliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra (Huvudansvarig)
Med.dr. Hans Bokström, Överläkare, Kvinnoklinken Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Professor Tomas Bergström, Överläkare Klinisk virologiska laboratoriet Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Med. dr Elisabet Persson, Neonatolog, Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus, Göteborg

Zikavirus
Docent Marie Studahl, överläkare, Infektion Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra
Docent Karin Pettersson, Överläkare Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Docent Lars Navér, Överläkare Neonatalverksamheten och Barnmedicin1, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Huddinge
Docent Marianne Forsgren, Klinisk Mikrobiologi/Virologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Tidigare experter, vars värdefulla insatser vi har i tacksamt minne

Ingela Berggren-Palme Tuberkulos
Sverker Bernander Listeria
Christina Brihmer CMV, Herpes simplex
Ann-Britt Bohlin HIV
Stig Cronberg Listeria
Kristina Elfgren HIV
Margareta Eriksson Enterovirus, TBC
Birgitta Evengård Toxoplasmos
Harald Fjällbrant TBC
Marianne Forsgren Medicinsk redaktör för INFPREG
Lars Fåhraeus Bakteriell vaginos
Rolf Gustafson TBE
Anders Hallén Lues
Hans Johnsson Candida
Christina Jorup Parvovirus
Hans Jörbäck Grupp A streptokocker
Annika Linde Influensa, varicella
Lars Magnius Hepatit A
Gunilla Malm CMV, Herpes simplex, Toxoplasmos
Inga-Lill Moringlane Parasiter
Elisabeth Nordlander Tuberkulos
Patrick Olin Rubella
Björn Petrini Tuberkulos, Candida
Pehr-Olov Pehrson HIV
Kenneth Persson Klamydia
Agneta Philipson Antibiotika
Charlotta Rydgård Herpes simplex
Håkan Rydhström Grupp A streptokocker
Eva Rylander Humant papillomvirus
Jens Schollin Parvo, rubella, varicella
Babill Stray- Pedersen Listeria, Lues
Arne Tärnvik Listeria
Birger Winbladh Listeria, lues
 Susanne Lindgren Hepatit A, B, C, D, E, HIV
Margareta Castor Parasiter