Admin

Nyheter

Kapitlen om Hepatit uppdaterade

2024-04-16

Läs mer

Vaccin-kapitlet uppdaterat

2024-01-16

Läs mer

Influensa-kapitlet uppdaterat

2023-11-14

Läs mer

Nya rekommendationer om covid-19 vaccination

2023-10-22
Folkhälsomyndigheten har uppdaterat rekommendationer om covid-19 vaccination av gravida.

Läs mer

Berndt Kjesslerpriset 2023

2023-09-23

Läs mer

Lues

2023-06-24
Kapitlet om Lues är nu uppdaterat.

Läs mer

CMV

2023-05-26
Kapitlet är nu uppdaterat!

Läs mer

Nya rekommendationer för covid-19 vaccination av gravida från Folkhälsomyndigheten

2023-03-06
Covid-19 kapitlets profylaxavsnitt uppdaterat.

Läs mer

Covid 19 kapitlet uppdaterat

2022-12-20
Dominerande virusvarianter resistenta mot tillgängliga monoklonal preparat

Läs mer

Listeria

2022-12-15

Läs mer

Förstärkt vaccinskydd mot Covid-19 erbjuds alla gravida

2022-11-05
Profylaxavsnittet i Covid-19 kapitlet uppdaterat

Läs mer

Förstärkt vaccinskydd mot Covid-19 erbjuds alla gravida

2022-10-26
Folkhälsomyndigheten rekommenderar två påfyllnadsdoser (dos 3 och 4) covid-19 vaccin till gravida

Läs mer

Rekommendation om säsongens influensavaccination till alla gravida kvinnor

2022-10-20
Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination mot säsongsinfluensa av alla gravida kvinnor efter graviditetsvecka 12.

Läs mer

Vaccinationer

2022-10-18
Kapitlet om vaccinationer är uppdaterat

Läs mer

Bakteriell vaginos

2022-10-18
Kapitlet om bakteriell vaginos är uppdaterat.

Läs mer

Vaccination mot kikhosta

2022-10-04
Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination mot kikhosta för gravida

Läs mer

Covid-19 kapitlet uppdaterat

2022-07-03
Nationellt vårdprogram uppdaterat och Nya anvisningar från Arbetsmiljöverket om riskbedömning av gravida inför vecka 20 - vaccinerade gravida betraktas inte längre som riskgrupp för allvarlig sjukdom

Läs mer

Vaccinerad gravid bör få arbeta även där viss risk för covid smitta kan finnas

2022-06-17
Barnmorskeförbundet, SFOG, NPO: Vaccination mot covid-19 är säkert under graviditet och vaccinet skyddar mot svår infektion och dess komplikationer hos mor och barn. Gravida kvinnor bör därmed få arbeta även där viss risk för exposition av viruset kan finnas.

Läs mer

Covid-19 kapitlet uppdaterat

2022-05-17
Ny evidens för mycket hög säkerhet och effekt covid-19 vaccination under graviditet

Läs mer

Covid-19 kapitlet uppdaterat

2022-04-12
Covid-19 kapitlet uppdaterat

Läs mer

Grupp B streptokocker (GBS) uppdaterat

2022-03-27
Kapitlet Grupp B streptokocker (GBS) för hälso-och sjukvården och allmänheten är uppdaterat

Läs mer

COVID-19

2022-02-22
Covid -19 handläggning i hälso-och sjukvårdens kapitel uppdaterat

Läs mer

Alla gravida rekommenderas covid-19 vaccination

2021-12-17
Covid-19 smitta ökar igen Att bli sjuk i Covid -19 när man är gravid innebär en viss risk för svår sjukdom och för tidig förlossning/kejsarsnitt. Vaccination ger bästa skyddet.

Läs mer

COVID-19 uppdaterat

2021-12-12
Covidkapitlen (både allmänhetens och hälso-och sjukvårdens) är uppdaterade.

Läs mer

Influensakapitlen uppdaterade

2021-11-01

Läs mer

Hepatit A-E uppdaterade

2021-10-19
Kapitlen Hepatit A-E är uppdaterade

Läs mer

Karin Pettersson mottar idag av Karolinska Institutet årets Håkan Mogrens pris

2021-10-14
Priset går till välmeriterad vetenskapligt skicklig kliniskt verksam läkare, Karin mottar priset för sitt arbete bl a med högrisk - gravida med infektioner, exempelvis HIV och Covid-19..... med ett förtroendeingivande bemötande mot patienter och anhöriga och för att sprida sina kunskaper.

Läs mer

Borrelia infektion

2021-10-07
Kapitlet Borrelia infektion är uppdaterat

Läs mer

Parvo B19V

2021-10-07
Kapitlet Parvo B19V är uppdaterat

Läs mer

Covid-19 vaccination: dos 2 i tidig graviditet

2021-08-12
Om vaccindos 1 givits före graviditeten alt tidigt i graviditeten bör dos 2 ges med det intervall som rekommenderas för vaccinet.

Läs mer

Candida-kapitlen uppdaterade

2021-07-19
Candida-kapitlen för hälso-och sjukvården samt allmänheten är uppdaterade.

Läs mer

HPV-infektion (humant pappilomvirus)

2021-06-15
Kapitlet HPV-infektion för hälso-och sjukvården och allmänheten är uppdaterat.

Läs mer

Covid-19 för allmänheten

2021-05-27
Covid-19 kapitlet för allmänheten är uppdaterad.

Läs mer

Covid-19 handläggning av gravida och nyfödda

2021-05-26
Rekommendation om handläggning av gravida och nyfödda till kvinnor med verifierad/sannolik Covid-19

Läs mer

Alla gravida kan erbjudas vaccin vaccin i fas fyra

2021-05-25
Folkhälsomyndigheten rekommenderar att gravida kan erbjudas vaccin mot covid-19 i fas fyra, i samma åldersordning som övriga individer.

Läs mer

Covid-19 kapitlet uppdaterat

2021-05-20
Avsnitten profylax och svenska erfarenheter uppdaterade.

Läs mer

Covid-19 kapitlet uppdaterat

2021-05-09
Svensk registerstudie av > 2300 barn till mödrar som haft Covid-18 under graviditeten publicerad

Läs mer

Covid-19 vaccination av gravida med riskfaktorer för svår sjukdom

2021-04-27
Folkhälsomyndigheten rekommenderar Covid-19 vaccination i fas 3 av gravida med riskfaktorer för svår sjukdom

Läs mer

Covid-19 kapitlet uppdaterat

2021-04-21
Vaccin avsnittet uppdaterat

Läs mer

Vaccinationer

2021-03-29
Kapitlet om vaccinationer är uppdaterat

Läs mer

vattkoppor/varicella

2021-03-26
kapitlet om vattkoppor för allmänheten är uppdaterad

Läs mer

Covid-19

2021-03-25
Terapi avsnittet uppdaterat

Läs mer

Varicella zoster

2021-03-24
Kapitlet varicella zoster är uppdaterat

Läs mer

Ett fjärde Covid -19 vaccin är godkänt

2021-03-11
Covid-19-vaccine-Janssen är godkänt av Läkemedelsverket för användning här

Läs mer

Covid-19 kapitlet för hälso-och sjukvården uppdaterat

2021-02-20

Läs mer

Antibiotika under graviditet

2021-02-08
Kapitlet antibiotika under graviditet är uppdaterat

Läs mer

Syfilis för hälso-och sjukvården och allmänheten

2021-02-08
Kapitlet om Syfilis för hälso-och sjukvården och allmänheten är uppdaterat

Läs mer

CMV för allmänheten

2021-02-08
Kapitlet CMV för allmänheten är uppdaterat

Läs mer

Covid-19 för allmänheten och hälso-och sjukvården uppdaterad

2021-01-10
Information om Covid-19 vaccin 

Läs mer

Covid-19 för allmänheten

2020-12-17

Läs mer

Kapitlen TBE uppdaterat

2020-11-27
Kapitlen om TBE uppdaterat

Läs mer

COVID-19

2020-11-24
Kapitlet Covid-19 uppdaterat

Läs mer

Influensakapitlet uppdaterat

2020-11-04

Läs mer

Herpes för allmänheten

2020-10-15
Herpeskapitlet för allmänheten är uppdaterad.

Läs mer

Gonorré för allmänheten

2020-10-15
Gonorrékapitlet för allmänheten uppdaterat.

Läs mer

Graviditetsutfall hos SARS-CoV-2 positiva skiljer ej från negativa i ett Stockholmsmaterial

2020-09-26
I en studie från Karolinska Univeritetssjukhuset jämförs graviditetsförlopp och utfall för 155 SARS-CoV-2 positiva (65% asymtomatiska) och 604 matchade negativa gravida. Frekvens preeklampsi något ökad hos positiva däremot var frekvensen Induktion av förlossning/prematuritet minskad. Ingen skillnad i Apgar score och födelsevikt hos barnen.

Läs mer

Gonorrékapitlet uppdaterat

2020-09-09

Läs mer

Covid-19 kapitel för hälso- och sjukvården uppdaterat

2020-07-06

Läs mer

SFOG:s Råd avseende gravida under rådande Covid-19-pandemi (maj 2020)

2020-05-14

Läs mer

SFOG:s råd Trombosprofylax vid Covid-19 (prel. råd)

2020-05-12

Läs mer

COVID-19 kapitlet för hälso- och sjukvården uppdaterat

2020-05-11

Läs mer

Covid-19 kapitel för allmänheten

2020-04-21

Läs mer

Covid-19 kapitel för hälso- och sjukvården

2020-04-10

Läs mer

Rekommendationer om handläggning av barn till kvinnor med verifierad/sannolik Covid -19

2020-04-06
Rekommendationer om handläggning av barn till kvinnor med verifierad/sannolik Covid -19

Läs mer

Malariakapitlet uppdaterat

2019-11-04

Läs mer

Borreliakapitlet uppdaterat

2019-10-28

Läs mer

Influensakapitlen uppdaterade

2019-10-28

Läs mer

Pertussis-kapitlen uppdaterade

2019-06-13

Läs mer

Hepatit-kapitlen uppdaterade

2019-04-25
Hepatit för hälso- och sjukvården

Läs mer

Rapporteringen av kongenitala infektioner avslutad vid årsskiftet 2018-19

2019-04-11
Den frivilliga rapporteringen av barn med symtomatisk kongenital infektion till Infpreg har nu avslutats. Vi vill rikta ett STORT TACK till alla som har bidragit med intresse, arbete och tid. Under perioden för rapporteringen som påbörjades 2007 har 47 fall av kongenital CMV och 38 fall av neonatal herpes rapporterats.

Läs mer

Kapitel om vaccinationer

2019-03-28

Läs mer

CMV-kapitlen uppdaterade

2019-03-20

Läs mer

Antibiotika under grav uppdaterat

2018-12-19
Kapitlet Antibiotika under graviditet är uppdaterat

Läs mer

Kapitlet om CMV är uppdaterat

2018-10-25
Kapitlet om CMV är uppdaterat

Läs mer

Kapitlet om Gonorre är uppdaterat

2018-10-09
Kapitlet om gonorre är uppdaterat.

Läs mer

Kapitlet om Lues (syfilis) är uppdaterat

2018-10-09
Kapitlet om Lues (syfilis) är uppdaterat för både hälso-och sjukvården samt för allmänheten.

Läs mer

Kapitlet om Klamydia är uppdaterat

2018-10-03
Kapitlet om Klamydia är uppdaterat både för hälso-och sjukvården och allmänheten

Läs mer

Kapitlet om Listeria är uppdaterat

2018-10-03
Kapitlet om Listeria är uppdaterat för både hälso-och sjukvården och allmänheten

Läs mer

Infektionsscreening av gravida kvinnor uppdaterat

2018-06-23
Kapitlet om infektionsscreening av gravida kvinnor är uppdaterat

Läs mer

HIV-kapitlen uppdaterade

2018-05-15
Kapitlet om HIV för hälso-och sjukvården och allmänheten är uppdaterade

Läs mer

Toxoplasma

2018-05-15
Kapitlen för hälso-och sjukvården samt för allmänheten om toxoplasma är uppdaterade.

Läs mer

Parvovirus B19V uppdaterat

2018-05-02
Kapitlen för allmänheten och hälso-och sjukvården är uppdaterade

Läs mer

Kapitlet bakteriell vaginos uppdaterat

2018-01-10
Kapitlet bakteriell vaginos är uppdaterat

Läs mer

Kapitlet om Rubella uppdaterat

2017-11-23

Läs mer

Kapitlet om Zikavirus uppdaterat

2017-11-23

Läs mer

Borreliakapitlet uppdaterat

2017-11-19
Borreliakapitlet uppdaterat

Läs mer

Influensakapitlen för både hälso-och sjukvård samt allmänheten är uppdaterade

2017-10-30

Läs mer

Salmonellakapitlet uppdaterat

2017-10-16
Kapitlet Salmonella är uppdaterat

Läs mer

Hepatit E-kapitlet uppdaterat

2017-03-07
Hepatit E-kapitlet för hälso-och sjukvården är uppdaterat

Läs mer

TBE-kapitlen uppdaterade

2017-02-28
TBE-kapitlen är uppdaterade

Läs mer

Vaccinationskapitlen uppdaterade

2016-12-02
Vaccinationskapitlen för allmänheten och hälso-och sjukvården är uppdaterade

Läs mer

Influensakapitlet är uppdaterat

2016-11-03

Läs mer

Candida-kapitlen för hälso-och sjukvården samt allmänheten är uppdaterade

2016-11-03
Candida-kapitlen för hälso-och sjukvården samt allmänheten är uppdaterade

Läs mer

Kapitlet Antibiotika under graviditet är uppdaterat

2016-10-17
Kapitlet Antibiotika under graviditet är uppdaterat

Läs mer

Kapitlet Candida för hälso-och sjukvården uppdaterat

2016-10-13
Kapitlet Candida för hälso-och sjukvården är uppdaterat

Läs mer

Uppdaterat Zika-kapitel och länk till nya rekommendationer.

2016-09-11

Läs mer

Zikasymposium för vårdpersonal

2016-08-22
Inbjudan till Zikasymposium för vårdpersonal.

Läs mer

Kapitel om Zikavirus för allmänheten

2016-08-22
Nu finns ett kapitel om Zikavirus för allmänheten.

Läs mer

Zikavirus

2016-06-02
Orsaksambandet mellan zikavirus och mikrocefali/andra fosterskador är nu fastställt varför ett zikaviruskapitel lagts till i INFPREG. I första hand ges information för sjukvården - en version för allmänheten följer.

Läs mer

Zikavirus infektion och graviditet - uppdaterad information och rekommendation

2016-03-10
Uppföljningsstudier av foster/barn till zikavirus infekterade kvinnor från USA och Brasilien börjar komma och oroar. Enligt INFPREGS åsikt bör gravid kvinna och kvinna som planerar graviditet avrådas från resa till utbrottsområden.

Läs mer

Gonorré kapitlen för hälso-och sjukvården samt allmänheten uppdaterade

2016-03-08

Läs mer

Varicella zoster-kapitlet för hälso- och sjukvården och allmänheten är uppdaterad

2016-03-08

Läs mer

CMV kapitlet för hälso- och sjukvården och allmänheten är uppdaterad

2016-03-03

Läs mer

Uppdaterad information om diagnostik av zikavirusinfektion hos gravida kvinnor

2016-02-26
Folkhälsomyndigheten har ånyo uppdaterat information och rekommendationer om diagnostik av zikavirusinfektion hos gravida kvinnor som vistats i områden där zikavirus sprids samt förebyggande råd.

Läs mer

Zikavirusinfektion - viktig information

2016-02-02
Aktuell information och råd inför resa för gravid kvinna eller kvinna som försöker bli gravid

Läs mer

Lueskapitlet för hälso-och sjukvården och allmänheten är uppdaterad

2016-02-02

Läs mer

Toxoplasma-infektion för hälso- och sjukvården och allmänheten är uppdaterad

2016-01-19

Läs mer

Malariakapitlen för hälso- och sjukvården samt allmänheten uppdaterade

2016-01-17

Läs mer

Zikavirus (Sydamerika 2014- )

2016-01-11
Se info från Folkhälsomyndigheten under "läs mer"!

Läs mer

Ny hemsida!

2015-12-25
INFPREG basen har nu en ny datastruktur men layouten är mycket lik den tidigare. Internetbasen är nu säkrare för sådana hacker angrepp som tidigare tvingat oss att stänga t ex frågor och svar. Vi har försökt kontrollera alla funktioner i den nya basen men erfarenhet visar att nya system ändå kan medföra risk för fel som man upptäcker först efter användning i större skala. Om du som läser här upptäcker fel eller avvikelser i texterna så uppskattar vi om du hör av dig på mailadress infpreg@karolinska.se Märk även att layouten kan skilja mellan olika webläsare och justeringar i egna inställningar kan krävas för att få väl läsbar och snygg layout. T.ex. i Mac Safari behöver texten förstoras för att raderna inte ska flyta i varandra, Chrome ger en bättre layout. Mobilversionen förefaller vara mer oberoende av olika system så långt vi kunnat pröva.

Läs mer

HPV - Humant papillom virus kapitlet för hälso- och sjukvården och allmänheten är uppdaterad

2015-11-11
HPV kapitlet för hälso- och sjukvården och allmänheten är uppdaterad.

Läs mer

Influensa

2015-11-06
Influensakapitlet för allmänheten är nu uppdaterad.

Läs mer

Borrelia

2015-10-31

Läs mer

MATERNAL MILK FEEDINGS AND CYTOMEGALOVIRUS INFECTION IN PRETERM INFANTS IN SWEDEN

2015-10-31
Sammanfattning av Soley Omarsdottir avhandling

Läs mer

Parasiter

2015-10-25
Kapitlet om Parasiter för hälso-och sjukvården är uppdaterad

Läs mer

Länkar som inte fungerar..

2015-10-22

Läs mer

Fallrapporter

2015-10-22
INFPREG-redaktionen tar gärna emot intressanta fallrapporter. Kontakta oss på infpreg@karolinska.se

Läs mer

Influensa

2015-10-13
Kapitlet influensa för hälso- och sjukvården är uppdaterad!

Läs mer

Herpes simplex

2015-10-06
Kapitlet Herpes simplex för hälso- och sjukvårdspersonal är uppdaterad.

Läs mer

Herpes

2015-10-06
Kapitlet Herpes för allmänheten är uppdaterad.

Läs mer

Grupp A streptokocker

2015-10-05
Kapitlet Grupp A streptokocker är nu uppdaterat!

Läs mer

Salmonella

2015-09-24
Salmonellakapitlet för hälso- och sjukvården är uppdaterat!

Läs mer

Hepatit A, B och C

2015-09-09

Läs mer

Enterovirus

2015-09-08
Kapitlet Enterovirus för hälso- och sjukvården samt allmänheten är uppdaterat

Läs mer

Morbillikapitlet för hälso-och sjukvården och allmänheten

2015-08-23
Morbillikapitlet för hälso-och sjukvården och allmänheten är nu uppdaterade!

Läs mer

TBC

2014-04-08
Hälso- och sjukvårdens kapitel om TBC är nu uppdaterat.

Läs mer

Hepatit B - länkar

2014-01-31
I hälso- och sjukvårdens kapitel om Hepatit B var länkarna under rubriken "Diagnos av fostrets/barnets infektion" felaktiga. Dessa är nu korrigerade.

Läs mer

CMV

2014-01-31
Kapitel om CMV för allmänheten är uppdaterat.

Läs mer

Rubella/Röda hund

2014-01-14
Kapitel för allmänheten om Röda hund (rubella) är nu uppdaterat.

Läs mer

Parvovirus

2014-01-14
Allmänhetens kapitel om Parvovirus är nu uppdaterat.

Läs mer

Eva Karltorp försvarade den 13 december 2013 avhandlingen CONGENITAL CMV INFECTION AND CONNEXIN 26 MUTATIONS IN CHILDHOOD DEAFNESS – INTERVENTION WITH EARLY COCHLEAR IMPLANTATION

2013-11-24
Disputationen ägde rum den 13 december kl 13 Plats: Föreläsningssal M 41 (Medicingatan 1, plan 4) Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Läs mer

Nationell kartläggning av symtomgivande kongenital toxoplasmos, kongenital CMV och neonatal herpesvirusinfektion

En svensk studie, koordinerad från Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, med syfte att kartlägga förekomsten, den kliniska bilden och prognosen hos barn med symtomgivande toxoplasmos, CMV och herpesinfektion i neonatalperioden har startats 2007-01-01 och kommer att pågå under 10 år. Målet är att öka kunskapen, skapa förutsättningar för förebyggande arbete samt att förbättra behandling och vård av barnen.

Läs mer

Glöm inte bort tuberkulos

Ett flertal fall av tuberkulos hos gravida eller nyförlösta kvinnor påminner oss om att tbc fortfarande är aktuell hos våra barnaföderskor

Läs mer

Sorkfeber

Läs mer

Tidigare hepatit G virus omdöpt till GBV-C: oskyldigt mor-barn överfört passagerarvirus?

Läs mer

Organisationsförändring inom INFPREG

Läs mer

Redaktionen i INFPREG utökas med nya medlemmar för att bredda sakkunskapen

Tre nya medicinska redaktörer med speciell kompetens inom bakteriologi/virologi, infektionsmedicin och neonatologi hälsas välkomna

Läs mer

Disputation vid Karolinska Institutet: Cytomegalovirus and herpes simplex virus infections in the fetus and newborn infant, with regard to neurodevelopmental disabilities

Mona-Lisa Engman disputerade fredagen den 28 maj. Se sammanfattning av avhandlingen

Läs mer


På denna sida finns det möjlighet att annonsera möten, tipsa om bra artiklar och tidskrifter.