Admin

INFPREG Nyheter

Orsaksambandet mellan zikavirus och mikrocefali/andra fosterskador är nu fastställt varför ett zikaviruskapitel lagts till i INFPREG. I första hand ges  information för sjukvården - en version för allmänheten följer.