Admin

INFPREG Nyheter

Glans H, Sönnerborg A, Aleman S: Covid-19 – uppdatering om klinisk bild och behandling
Läkartidningen 23 mars 2020, LT 13-14: 117:F3HW, 2020

Huvudbudskap

Sars-cov-2 orsakar covid-19 genom att infektera celler i luftvägarna via ACE-2-receptorn.

Inkubationstiden är 4–6 dagar i median men kan vara upp till 14 dagar.

Majoriteten får inga eller lindriga symtom men ett fåtal blir kritiskt sjuka. Mortaliteten bland intensivvårdade patienter är hög (40–60 procent) och orsakas ofta av chock, ARDS och kardiella besvär.

Behandlingarna är fortfarande experimentella, och studier pågår. Både virusläkemedel (remdesivir, klorokinfosfat) och immunmodulerare (IL-6-hämmare) prövas. 

https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/kommentar/2020/03/covid-19-uppdatering-om-klinisk-bild-och-behandling