Admin

INFPREG Nyheter

SFOG råd och Folkhälsomyndighetens skrivelse till Socialstyrelsen finner du i länkarna här. 

SFOGS-råd avseende gravida under rådande Covid-19-pandemi (maj 2020)

Information från Folkhälsomyndigheten - Gravida med Covid-19 (april 2020)