Admin

INFPREG Nyheter

Remdesevir och kortikosteroider godkända av EMA - Läkemedelsverket  för behandling av covid-19. 

Begränsad erfarenhet av remdesevir behandling av gravida finns i litteraturen (90-tal fall)