Admin

INFPREG Nyheter

Graviditet och vaccination

Comirnaty och COVID-19 Vaccine Moderna

Utifrån ökad kunskap om vaccinationer mot covid-19, och en särskild bedömning av nytta och risk vid vaccination av gravida, kan en kvinna rekommenderas vaccination med början i fas 3, även om hon är gravid. Det gäller i de fall kvinnan har något av följande tillstånd eller sjukdomar som kan innebära en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19:

 

  • Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och hypertoni.
  • Kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma.
  • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation.
  • Kronisk lever- eller njursvikt.
  • Diabetes typ 1 och typ 2.
  • Tillstånd som innebär påverkan på immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.

 

Graviditet hos kvinnor som är över 35 år eller har ett BMI över 30 bedöms alltid som en riskgraviditet och de bör därför också erbjudas vaccination mot covid-19.

Enligt tidigare beslut ska mRNA-vaccin (Comirnaty eller COVID-19 Vaccine Moderna) erbjudas till alla som är 64 år och yngre.  

Det finns inga skäl att ge ett vaccin under första tredjedelen av graviditeten. Därmed rekommenderas vaccination efter 12:e graviditetsveckan till denna grupp av gravida. Logistik och rutiner vid ordination av vaccination sker enligt regionala riktlinjer. 

I nuläget avvaktar Folkhälsomyndigheten med en generell rekommendation för vaccination till alla gravida, men följer kunskapsutvecklingen. Vaccination kan ges till fertila kvinnor utan föregående graviditetstestning.