Admin

INFPREG Nyheter

Studien visar att SARS-CoV-2 infektion hos de födda barnen är ovanliga, oftast lindriga. I övrigt har inga barn varit svårt sjuka av infektionen. Däremot sågs ökade respiratoriska problem beroende på måttligt ökad prematuritet. Inga covid-19 problem vid samvård mor barn eller amning.