Admin

INFPREG Nyheter

Profylax: Förtydligande rekommendationer om vaccination från FoHM inkl intervall till anti-D resp MMR.

Svenska erfarenheter: Förnyad bedömning av Socialstyrelsen av covid-19 under pågående graviditet.