Admin

INFPREG Nyheter

Håkan Mogrens pris

Stipendiet utdelas för att främja utbildning och forskning inom det medicinska området. Mottagarna av medicinpriset ska ha gjort sig kända för att ta hand om sina patienter med empati och passion, och de bör aktivt verka eller komma att verka för att sprida sina kunskaper genom föreläsningar eller handledning av andra. Priset ska ge möjlighet för välmeriterade, vetenskapligt skickliga och kliniskt verksamma läkare att förkovra sig inom något område som intresserar dem. Stipendiet består av ett diplom och ett personligt pris om 250 000 kronor.

Hela motiveringen till årets pris kan läsas här