Admin

INFPREG Nyheter

Covid-19 smitta ökar igen

Att bli sjuk i Covid -19 när man är gravid innebär en viss risk för svår sjukdom och för tidig förlossning/kejsarsnitt.

Vaccination ger bästa skyddet.

Barnet får del av skyddet från den vaccinerade mamman och har det med sig vid födelsen.

Vaccinen är mycket väl prövade och har visats vara ofarliga att ge före, under och efter graviditeten. Man har inte sett någon negativ inverkan av vaccinet på mor/foster/barn. 

Alla gravida rekommenderas vaccination - även de som haft covid-19 tidigare.

Särskilt viktigt är det för gravid med känd risk för svår covid-19 (se covid-19 kapitlet).

För bästa skydd ska man vaccineras två gånger med ungefär 4 - 6 veckor emellan. En tredje dos (påfyllnadsdos) ungefär 6 månader efter den andra bättrar på och förlänger skyddet. 

Vaccination är gratis.

Är du osäker diskutera med din barnmorska, som också kan tala om var du kan bli vaccinerad.

Du kan läsa mer längre ned och info från folkhälsomyndigheten.