Admin

INFPREG Nyheter

En aktuell metaanalys av vaccinationsstudier av cirka 117 000 vaccinerade gravidae visar mycket hög skyddseffekt - cirka 90% hos kvinnor som fått 2 doser vaccin mer än 7 dagar tidigare. Dessutom minskade risken för fosterdöd med 15%.  Ingen påverkan av graviditeten eller misbildningsfrekvens sågs oavsett när i graviditeten vaccin getts. 
Data omfattar huvudsakligen mRNA vaccin under tidsperiod före omicron-varianternas dominans.