Admin

INFPREG Nyheter

Nationellt vårdprogram uppdaterat kan läsas här.

 

Arbetsmiljöverket har utfärdat nya anvisningar om riskbedömning av gravida arbetstagare inom vård och omsorg med anledning av covid-19 läs här

Arbetsgivare inom vård och omsorg ansvarar för att, i varje enskilt fall, ta ställning till om exponering för covid-19 kan ha skadlig inverkan på graviditeten eller orsaka annan ohälsa hos den gravida eller fostret.

Enligt Socialstyrelsen är gravida mellan vecka 22-36 riskgrupp för svår covid-19.

Enligt ställningstagande från Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten räknas vaccinerade gravida inte längre som en riskgrupp för allvarlig sjukdom. 

Den individuella riskbedömningen av gravida arbetstagare, som ska ske så snart arbetsgivaren blivit underrättad om arbetstagarens tillstånd, ska nu kompletteras med förnyad riskbedömning inför graviditetsvecka 20 då vaccinationsskydd vägs in.

Arbetsmiljöverkets uppfattning är att gravida arbetstagare inom vård och omsorg får arbeta med patienter eller omvårdnadstagare, som är misstänkt eller konstaterat smittade med covid-19, om inte den individuella riskbedömningen visar annat.