Admin

INFPREG Nyheter

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att gravida vaccineras mot kikhosta. Vaccination rekommenderas från graviditetsvecka 16. 

Syftet med vaccinationen är att skydda de allra yngsta spädbarnen mot svår sjukdom i kikhosta. Prematura barn har särskilt stort värde av detta skydd, eftersom de har störst risk för svår sjukdom.  

Kikhostekapitlets profylax avsnitt är under uppdatering. Rekommendationerna kan läsas på folkhälsomyndighetens hemsida https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/4a9ad8ce7bd243779f9c86053fbbafbd/rekommendation-vaccination-kikhosta-gravida.pdf