Admin

INFPREG Nyheter

Inför vintersäsongen 2022-23 rekommenderar Folkhälsomyndigheten alla gravida vaccination mot Covid-19 

ovaccinerande erbjuds grundvaccination med två doser (dos 1 och 2)

tidigare vaccinerade gravida erbjuds två påfyllnadsdoser (dos 3 och 4) minst 4 månader efter tidigare dos

Vaccination påbörjas som regel snart efter graviditetsvecka 12

Se vidare Gravida och vaccination mot Covid-19 på Folkhalsomyndigheten.se