Admin

INFPREG Nyheter

I speciellt angelägna fall kan typning av virusvariant utföras för att bedöma om någon av de tillgängliga monoklonalerna möjligen kan vara verkningsfull.