Admin

INFPREG Nyheter

Folkhälsomyndighetens rekommendationer för vaccination av gravida:

Alla gravida kvinnor rekommenderas att ha en grundvaccination med tre doser, samt att ta en ytterligare dos vaccin om mer än sex månader förflutit efter senaste dos.  Vaccinationsrekommendation omfattar även gravida, som är yngre än 18 år. 
Profylaxkapitlet i Covid.19 kapitlet uppdaterat.