Admin

INFPREG Nyheter

Karin Pettersson fick den 28 augusti 2023 motta Berndt Kjesslerpriset. Priset går till en person som "i Berndt Kjesslers anda gjort berömliga insatser för undervisning och utveckling inom obstetrik och gynekologi”. Stort grattis!