Admin

INFPREG Nyheter

Ett flertal fall av tuberkulos hos gravida eller nyförlösta kvinnor har varit aktuella vilket visar att tuberkulos inte får glömmas bort. Ett flertal av oss har säkert kännedom om svåra tuberkulosfall i våra egna tidigare generationer. Höjd levnadsstandard och andra åtgärder har minskat – men inte helt eliminerat - tbc förekomsten inom landet.

Idag finns i Sverige många barnafödande kvinnor som levt i miljöer där tuberkulossituationen är helt annan än den vi ser i Sverige idag och kan ha latent eller aktiv tuberkulos. De kan vara smittade redan vid ankomsten till Sverige – inte minst de som kommer från svåra omständigheter i flyktingläger -   men trots bemödanden att ringa in tbc smitta har smittöverföring kunnat ske även i Sverige.

Tuberkuloskapitlet är därför viktigt – ett uppdaterat kapitel  förtydligar vilka åtgärder som bedöms vara adekvata.

 

Marianne Forsgren
med. redaktör