Admin

INFPREG Nyheter

INFPREG har nu fungerat i mer än 10 år och används allt mer. Vi i redaktionen och författare har fått många bevis för uppskattning och det är vår förhoppning att INFPREG har varit och är er till hjälp i vården av de gravida kvinnorna och deras ofödda och födda barn.

Efter en så lång period som 10 år behövs nya krafter av en yngre generation i redaktionen. Tre nya redaktörer träder in med kompetensprofiler som är en utmärkt kompettering till de som redan finns i redaktionen. Samtidigt är det tid för mig att trappa ned och jag gläder mig åt att kunna välkomna Berit Hammas, specialist i klinisk bakteriologi/klinisk virologi, Universitetssjukhuset, MAS, Marie Studahl infektionsspecialist med särskild erfarenhet av mor-barn frågeställningar från Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra och Lars Navér, erfaren neonatolog från Karolinska Universitetssjukhuset/Huddinge, som tillsammans med de andra medarbetarna kommer att föra arbetet med INFPREG vidare.
Karin Petersson har åtagit sig att vara samordnare i redaktionen.

En period framöver kommer jag att finnas tillgänglig och med i INFPREG kretsen.
Det har för mig varit ett givande, lärorikt och roligt arbete. Jag tackar alla författare och användare för ett stimulerande samarbete.

Marianne Forsgren