Admin

Hälso/Sjukvård:: 

Ultraljud vid kongenital infektion

 Utvärdering (antal: 4)
Fråga 1:   5  
Fråga 2:   5  

Innehållsförteckning
  1. Handläggning


  1. Handläggning

    Den internationella organisationen International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (ISUOG) har tagit fram riktlinjer för ultraljud vid misstanke om transplacentär infektion. För denna Practise Guideline besök deras hemsida www.isuog.org Sökord:  Guideline, ultraljud, kongenital infektion
Uppdaterad:  2023-08-28

Hjälp oss att utvärdera kapitlet!

1-Inte alls, 2-Liten del, 3-Delvis, 4-Till stor del, 5-Helt