Admin

Allmänheten: 

Bakteriell vaginos

Sammanställd av barnmorska Marie Sjödin och Margareta Rehn.
Uppdaterad av barnmorska Mikaela Stadig 2022
Faktagranskad av docent Karin Pettersson
 Utvärdering (antal: 56)
Fråga-1:   4,3  
Fråga-2:   4  


 1. Vad är bakteriell vaginos?

  Bakteriell vaginos är en rubbning av bakteriefloran i slidan. Bakteriemängden är ökad samtidigt som det är en minskning av den normala floran med mjölksyrebakterier (laktobaciller). Man vet inte vad som orsakar bakteriell vaginos, om tillståndet är en infektion eller beror på en förändrad miljö i slidan.

 2. Hur smittar och vilken spridning har bakteriell vaginos?

  En del studier stödjer antagandet att bakteriell vaginos är en sexuellt överförd infektion, vars orsak man ännu inte känner till. I Sverige beräknas cirka tio procent av gravida kvinnor ha bakteriell vaginos.

 3. Vilka är symtomen vid bakteriell vaginos?

  Det vanligaste symtomet vid bakteriell vaginos är illaluktande flytning, där lukten påminner om skämd fisk. Lukten är ofta kraftigare vid mens och efter samlag. Den typiska flytningen är tunn och gråvit. Vid en kraftig infektion kan även klåda och sveda förekomma.

 4. Bakteriell vaginos hos den gravida kvinnan.

  Normalt under graviditet får kvinnan en ökad flytning. Vid bakteriell vaginos har hon ofta en ännu kraftigare flytning som är illaluktande. Kvinnan söker vanligtvis läkare på grund av att flytningen luktar illa. Bakteriell vaginos kan ibland försvinna av sig självt under graviditeten.Det finns studier som talar för att bakteriell vaginos skulle kunna vara en bidragande orsak till för tidig födsel, d.v.s. förlossning före graviditetsvecka 37, men det är inte klarlagt om bakteriell vaginos är den verkliga orsaken till förtidig förlossning. Man är inte heller säker på om antibiotikabehandling av bakteriell vaginos under graviditeten minskar risken för förtidig förlossning.

 5. Bakteriell vaginos hos fostret och det nyfödda barnet.

  Fostret eller det nyfödda barnet får inte några symtom som beror på bakteriell vaginos hos modern vid förlossningen.

 6. Hur stor är risken för att barnet skall smittas under graviditeten?

  Det finns ingen känd överföringsrisk från mor till fostret eller barnet.

 7. Hur påvisas är bakteriell vaginos hos den gravida kvinnan?

  Bakteriell vaginos påvisas med prov från slidan. Provtagaren undersöker flytningen i mikroskop, mäter surhetsgraden samt gör så kallad lukttest.

 8. Hur påvisas bakteriell vaginos hos fostret?

  Påvisning hos fostret är inte aktuellt

 9. Hur påvisas bakteriell vaginos hos barnet?

  Påvisning hos barnet är inte aktuellt.

 10. Vad finns det för behandling?

  Den vanligaste behandlingen av bakteriell vaginos är antibiotika som används lokalt i slidan i krämform eller slidpiller/vagitorier. Även Donaxyl vaginaltabletter som inte innehåller antibiotika kan användas under graviditet. 


  Bakteriell vaginos försvinner spontant hos en del gravida kvinnor (vilket inte sker för icke-gravida kvinnor). Kontakta din MVC-läkare för eventuell behandling om du har besvär av illaluktande flytningar

 11. Vad kan man göra för att undvika att smittas?

  Några särskilda rekommendationer för hur man skall undvika att få bakteriell vaginos går inte att ge. Idag är forskare inte helt säkra om eller hur bakteriell vaginos smittar. Uppenbarligen är det en rubbning i normalfloran, men försök att tillföra mjölksyrabakterier som finns i normalfloran har ingen varaktig effekt.

Sökord:  bakteriell, vaginos, graviditet, flytning
Uppdaterad:  2022-12-28

Hjälp oss att utvärdera kapitlet!

1-Inte alls, 2-Liten del, 3-Delvis, 4-Till stor del, 5-Helt