Admin

Allmänheten: 

Herpes

Informationen sammanställd av barnmorska Marie Sjödin. Reviderad 2020 av barnmorska Helene Bernmark-Liikamaa INFPREG. Faktagranskad av docent Marianne Forsgren  Utvärdering (antal: 10)
Fråga-1:   5  
Fråga-2:   5  


 1. Vad är herpes?

  Herpes orsakas av ett virus. Detta finns i två typer, herpes simplex typ 1 och herpes simplex typ 2.
  Herpes typ 1 finns oftast på läpparna och i munnen och herpes typ 2 förekommer främst på könsorganen. Under senare år har typ 1 orsakad genital herpes ökat. Nya undersökningar talar för att genital herpes i 30-50% av fallen orsakas av typ 1.
  Efter en primärinfektion (förstagångsinfektion) kan infektionen finnas kvar latent (slumrande) i kroppen och kan senare blomma upp igen till exempel vid förkylning eller graviditet.

 2. Hur smittar och vilken spridning har herpes?

  Inkubationstiden är 1-7 dagar. Den som inte tidigare haft herpes smittas.
  Herpes typ 1 och 2 smittar på samma sätt, genom att slemhinnor eller skadad hud kommer i kontakt med vätskan i herpesblåsan eller herpessåret. Smittsamheten är störst vid en primärinfektion.

  Vid en primärinfektion (förstagångsinfektion) i könsorganen kvarstår risken för smitta vid samlag i flera veckor efter det att blåsorna läkt. Kvinnan kan ha herpesvirus på livmoderhalsen, hud och slemhinnor runt slidöppningen.

  Vid primär munherpes är smittsamheten på samma sätt hög och kvarstår en tid efter det synliga förändringar läkt.

  Vid recidiv (återfalls) infektion är smittsamheten mycket mindre och kvarstår då endast några dagar. Man märker dock inte alltid att man får recidiv.

  Herpesviruset förstörs av tvål, vatten, olika desinfektionsmedel och tål inte heller att torka.
  I Sverige har cirka 70% av de gravida kvinnorna haft herpes typ 1 (munherpes). Herpes typ 2 (genital) har cirka 15-30% haft, men det är endast cirka en av fem kvinnor som vet om det.

   

 3. Vilka är symtomen vid herpes?

  En herpesinfektion kan även första gången förlöpa utan tydliga symtom och man behöver inte alltid få blåsor. Symtomen kan vara alltifrån lindriga till svåra.  Symtomen vid herpes typ 1 (munherpes) är ofta lindriga men man kan också få besvärliga munsår, blåsor i munnen och ibland även feber.
  Symtomen vid genital herpes varierar också mycket. Endast en av tre kvinnor har typiska symtom: spridda blåsor och sår i underlivet som kan vara smärtande. Man kan även få andra symtom som urinvägsbesvär, svullna lymfkörtlar, flytningar, klåda och feber.
  Ofta kan ett recidiv (återfall) föregås av en kliande och brännande känsla, ofta på samma ställe varje gång. Symtomen vid en recidivinfektion är oftast lindrigare än vid en primärinfektion.

  Antalet återfall varierar mellan olika personer och även vid olika tidpunkter hos samma person. Det är vanligast att man har tätare utbrott närmaste tiden efter en primärinfektion.
  En del kan kanske ha endast ett igenkännbart herpes utbrott. Andra känner inte av den primära infektionen men får senare påtagliga symtom vid recidivinfektion med herpes.

 4. Herpes hos den gravida kvinnan

  Symtomen vid herpes skiljer sig inte hos en gravid kvinna från en icke gravid. Återfall är dock vanligare under graviditet. Ofta kan återfallet vara mycket lindrigt (t.ex. endast en kliande spricka i huden).
  Vid en genital herpesinfektion finns risk för smittöverföring till barnet i samband med förlossningen.

 5. Herpes hos fostret och det nyfödda barnet.

  Herpesinfektion hos barnet är mycket ovanligt trots att herpes recidiv hos gravida kvinnor är mycket vanliga.
  Om barnet smittas med herpes kan det få allt ifrån en mycket lindrig till allvarlig infektion. Infektion kan yttra sig som lättare symtom från ögon, eller blåsor på huden och i munnen. Men barnet kan också bli svårt sjukt i en allmänt spridd infektion under första levnadsveckan eller t o m få hjärninflammation som kan debutera med krampanfall mellan 2:a – 6:e levnadsveckan. Krampanfallet kan föregås av någon dags feber, matvägran eller trötthet hos barnet. Bara 60% av de sjuka barnen har synliga blåsor som leder tanken till herpesinfektion.
  För att undvika framtida skador hos barnet är det viktigt att upptäcka infektion och behandla barnet så tidigt som möjligt.

   

 6. Hur stor är risken att smittas under graviditet?

  Spridning av herpes till fostret under graviditeten är mycket sällsynt.
  Den största risken är att barnet smittas under förlossningen eller under de första levnadsveckorna.
  Vid en genital primärinfektion hos modern under förlossningen är risken att smitta barnet stor. Barnet har då inte hunnit få något skydd (antikroppar) från modern.
  Vid en recidivinfektion är risken för att barnet skall smittas låg då barnet har fått ett skydd av antikroppar från modern, och dessutom är moderns smittsamhet lägre eftersom mindre mängd virus då utsöndras.

 7. Hur påvisas herpes hos den gravida kvinnan?

  Herpesvirus kan påvisas genom provtagning från herpesmisstänkta förändringar såsom blåsor, sår eller sprickor på huden runt könsorganen. Genom blodprov kan man avgöra om kvinnan har primär eller recidivherpes.

 8. Hur påvisas herpes hos fostret?

  Påvisning av herpes hos fostret kan göras men utförs sällan eftersom det är väldigt ovanligt att fostret smittas under graviditeten.

 9. Hur påvisas herpes hos barnet?

  Med prov från svalg, näsa, ögon och från eventuella blåsor hos det nyfödda barnet.

 10. Vad finns det för behandling?

  Herpes kan behandlas med medel mot herpesvirus (antiviral terapi), vilket förkortar sjukdomsförloppet och lindrar symtomen men det botar inte själva herpesinfektionen. De antivirala medlen (Acyclovir, Valacyclovir) har inte visat sig vara farliga för fostret. Har kvinnan behandlats i början av graviditeten är detta därför inget skäl till oro eller för abort.
  Om kvinnan har flera utbrott under graviditetens sista månad kan antiviral terapi ges i förebyggande syfte den sista veckan före och under förlossningen.
  Hur kvinnan skall förlösas om hon har en pågående infektion i samband med förlossningen måste bedömas individuellt. Vid primärinfektion i samband med förlossningen bör kvinnan behandlas med antiviral terapi och förlossning med kejsarsnitt kan bli aktuell för att förhindra smitta till barnet. Vid en recidivinfektion i samband med förlossningen är risken för smitta till barnet låg då modern har skyddande antikroppar. Vaginal förlossning är vanligt men kejsarsnitt kan ibland övervägas.

 11. Vad kan man göra för att undvika att barnet blir smittat?

  Under graviditeten

  • Får man herpesmisstänkta förändringar (sår eller blåsor) runt könsorganet under graviditeten skall man informera sin barnmorska och läkare. Det är speciellt viktigt om det är kort tid kvar till förlossningen.
  • Detsamma gäller om kvinnan får blåsor i eller kring munnen för första gången under graviditeten. Det är speciellt viktigt om det är kort tid kvar till förlossningen.
  • Om partnern har genital herpes och den gravida kvinnan själv inte vet om hon har eller har haft herpes, bör man ta prov för att undersöka om den gravida kvinnan inte haft infektionen trots att hon själv inte haft några tydliga symtom.
   Dock kan man leva tillsammans många år utan att bli smittad. Visar det sig att kvinnan inte haft herpes är det viktigt att hon skyddar sig. Avhållsamhet under pågående herpesinfektion och kondomanvändning under hela graviditeten kan förhindra primärinfektion hos den gravida kvinnan.

   

  Efter förlossningen

  • Om modern får en primärinfektion med herpes efter barnets födelse ska hon behandlas med antivirala medel och vara noggrann med handhygienen, ha egna handdukar och inte pussa barnet. Hon ska inte heller ha nära kontakt med gravida kvinnor eller andras spädbarn.
  • Smittrisken från mor till barn är mycket liten om modern får en recidivinfektion efter förlossningen. Så länge modern har blåsor eller sår som vätskar ska hon vara noggrann med hygien och kontakt som ovan.
  • Att amma går bra utom om modern har herpesförändringar på brösten.
  • Personer i den nära familjen som har en pågående herpesinfektion (typ 1-munherpes) ska informeras om att vara noggranna med att tvätta händerna och inte pussa det nyfödda barnet.

Sökord:  Herpes
Uppdaterad:  2020-10-15

Hjälp oss att utvärdera kapitlet!

1-Inte alls, 2-Liten del, 3-Delvis, 4-Till stor del, 5-Helt