Admin

Allmänheten: 

Parvovirus B19V

Informationen reviderad av barnmorska Mikaela Stadig 2023 Faktagranskad av Professor Kristina Broliden.  Utvärdering (antal: 0)


 1. Vad är parvovirus B19V?

  Det finns flera olika parvovirus men endast ett av dem, B19V, kan smitta det väntade barnet om den gravida får en infektion.

  Parvovirus B19V är ett virus som orsakar en sjukdom som kallas Femte sjukan eller Erythema infectiosum. Den är vanligast hos barn i skolåldern, men även vuxna kan drabbas av Femte sjukan.

   

 2. Hur smittar parvovirus B19V och vem är mest utsatt?

  Parvovirus är en droppsmitta. Det innebär att smittan sprids via droppar av smittat sekret från luftvägarna (hosta, nysning, snuva). Smittsamheten är som störst dagarna innan utslagen uppträder och minskar sedan snabbt. Tiden från att ha blivit smittad till att sjukdomen bryter ut är 2-3 veckor. Smitta sker främst vid nära inomhuskontakt som hemma, på förskola eller skola. Högst risk att bli smittad är i det egna hemmet. Är flera barn i samma familj smittade är risken för smitta högre.

   

  De som oftast drabbas av infektionen är barn i tidiga skolåldern. Sjukdomen är vanligast under vårvintern men enstaka fall kan förekomma hela året. Var 3-6 år brukar sjukdomen ha större spridning, så kallade epidemier.

   

 3. Vilka symtom ger infektionen upphov till?

  Hos barn är symtomen ofta lindriga med förkylningsbesvär, måttlig feber och värk i kroppen. Efter ett par dagar visar sig utslagen som en kraftig rodnad över kinderna. Utslagen sprider sig sedan vidare ned på överkroppen och över armar och ben. Utslaget har ett girlangliknande mönster och kan komma och gå under flera veckor.

   

  Vuxna får i större utsträckning feber och symtom från luftvägarna. Ledbesvär med eller utan utslag är vanligt, framförallt hos kvinnor. Ledbesvären finns ofta på båda sidor av kroppen, t.ex. bägge handlederna, armbågarna, knäna eller vristerna och besvären kan komma och gå under flera månader.

   

  Infektionen kan fortlöpa utan några symtom alls eller lätta förkylningssymtom hos både barn och vuxna.

   

 4. Parvovirus B19V infektion hos den gravida kvinnan

  Hos en gravid kvinna ger infektionen samma symtom som hos en som inte är gravid, dvs. förkylningssymtom, med eller utan utslag och/eller ledbesvär. Infektionen kan också sakna symtom helt, även detta är som för kvinnor som inte är gravida. Cirka 60 % av de vuxna i Sverige har haft infektionen och är då immuna mot ny infektion. Det innebär att ca 40 % av alla gravida riskerar att bli sjuka om de utsätts för smitta.

   

 5. Parvovirus B19V infektion hos fostret och det nyfödda barnet

  Risken för att fostret skall få en svår parvovirusinfektion är mycket liten. Om den gravida kvinnan smittas kan infektionen föras över till fostret som då kan utveckla blodbrist, hjärtklappning, störd leverfunktion, hjärtförstoring och allmän svullnad. I de flesta fall läker infektionen ut spontant och barnet föds friskt. I mycket svåra fall kan infektionen dock leda till att fostret dör, framförallt under första trimestern. Någon ökad risk för missbildningar hos fostret brukar inte förekomma efter en parvovirusinfektion.

   

 6. Hur stor är risken för att fostret smittas under graviditeten?

  Vid infektion med parvovirus B19V hos en gravid kvinna som inte haft infektionen förut är det ca 30 procents risk att fostret smittas.

   

 7. Hur påvisas parvovirus B19V infektion hos den gravida kvinnan?

  Diagnosen parvovirus B19V infektion ställs utifrån de symtom man har samt genom blodprov.

   

 8. Hur påvisas parvovirus B19V infektion hos fostret?

  Fostret kan få symtom inom ca 2-12 veckor efter det att den gravida fått infektionen. För att kunna säkerställa att fostret har en parvovirusinfektion måste man ta prov från fostervattnet eller fosterblodet.

   

 9. Finns någon behandling vid parvovirus B19V infektion?

  Kontakta din barnmorskemottagning om du misstänker att du fått en parvovirusinfektion. Man kan övervaka fostret med upprepade ultraljudsundersökningar och på så sätt upptäcka en eventuell sjukdomsutveckling och försöka mildra svår sjukdom.

   

   

 10. Vad kan man göra för att undvika att bli smittad?

  Parvovirus dör inte av vanliga desinfektionsmedel. Man kan minska risken för smitta genom att:

   

  • Undvika nära kroppskontakt med en person som har denna infektion, t.ex. att inte pussa på munnen, inte äta med samma bestick osv.

   

  • Vara noggrann med handhygien.

   

  Mer information om parvovirus B19V finns att läsa på folkhälsomyndighetens och arbetsmiljöverkets hemsidor.

   

Sökord:  parvovirus
Uppdaterad:  2023-12-12

Hjälp oss att utvärdera kapitlet!

1-Inte alls, 2-Liten del, 3-Delvis, 4-Till stor del, 5-Helt