Admin

Allmänheten: 

TBE

Informationen sammanställd av barnmorska Marie Sjödin och docent Marianne Forsgren INFPREG. Reviderad av barnmorska Helene Bernmark-Liikamaa 2020
Faktagranskad dr Marie Studahl
 Utvärdering (antal: 0)


 1. Vad är TBE?

  TBE (tick borne encephalitis) är en hjärn- och/ eller hjärnhinneinflammation som orsakas av ett virus och överförs av fästingar.

 2. Hur smittar och vilken spridning har TBE?

  TBE-virus överförs till människa av fästingar.
  Vid bett av en TBE- infekterad fästing smittas man direkt av sekret från fästingens infekterade spottkörtlar.
  Smitta överförs däremot inte från person till person. En patient som har TBE smittar inte vidare.
   

  Smitta med opastöriserad får-, get- och komjölk har rapporterats från vissa områden i Europa, något som man aldrig sett i Sverige. Smittan finns i Sverige längs den svenska östkusten, framförallt Stockholms skärgård och de östra och mellersta delarna av Mälaren. Se karta genom att  klicka här i information från Smittskyddenheten Stockholm .TBE har genom åren förekommit även på Öland och Gotland och småöarna runtomkring och på senare tid har virus spridit sig västerut och söderut längs kusterna och kring Vänern och Vättern. Smittområden finns även på Åland, i de Baltiska staterna och i i Central och Östeuropa. Sjukdomen uppträder från april till november med en topp under juli-september. Årligen har cirka 250-400 personer insjuknat i Sverige. 2019 rapporterades 358 fall.

   

 3. Vilka är symtomen vid en TBE-infektion?

  Inkubationstiden för TBE är 4-10 (-28) dagar.
  Symtomen kommer ofta i två omgångar. Först blir man sjuk med allmänna symtom som huvudvärk, muskelvärk, trötthet och feber under cirka en vecka. Sedan känner man sig bra under cirka en vecka. Därefter återinsjuknar 20-30% av de infekterade patienterna på nytt i en hjärn- eller hjärnhinneinflammation.

  Förlamningar och andra neurologiska symtom kan då förekomma. Sjukdomen kan hos många bli ganska långdragen. Infektionen är ofta lindrigare hos förskolebarn än hos vuxna.

   

 4. TBE-infektion hos den gravida kvinnan.

  Sjukdomssymtomen är likadana som hos den icke gravida. Enligt de kunskaper som finns är det ingen ökad risk för missfall. 

 5. TBE-infektion hos fostret och det nyfödda barnet.

  Man känner inte till att det skulle vara risk för att fostret skall bli sjukt eller få fosterskador om modern får en TBE-infektion. Det finns heller ingenting som talar för en ökad risk för missfall

 6. Hur stor är risken för att fostret och barnet skall smittas?

  Erfarenhet saknas av hur stor risk det är att fostret eller det nyfödda barnet blir smittat. Frånvaro av rapporter betyder sannolikt att det inte finns någon uppenbar risk. 

 7. Hur påvisas TBE-infektion hos den gravida kvinnan?

  TBE diagosticeras med blodprov där man tittar efter antikroppar mot virus. Vid sjukdomssymtom från nervsystemet eller hjärnhinneinflammation tar man även prov från ryggmärgsvätskan.

 8. Hur påvisas TBE-infektion hos fostret?

  Påvisning av TBE-virus hos fostret är inte aktuell.

 9. Hur påvisas TBE-infektion hos barnet?

  Erfarenhet av provtagning för påvisning av TBE hos nyfödda barn saknas.

  Men man bör kunna ta reda på det genom att undersöka blodprov från barnet i nyföddhetsperioden och få slutligt besked genom undersökning vid ett års ålder.

 10. Vad finns det för behandling?

  Effektivt vaccin finns. Någon behandling förutom förebyggande vaccination finns däremot inte.Om man inte är vaccinerad och har blivit fästingbiten kan man dock ta det ganska lugnt eftersom risken att fästingen bär på TBE-smitta är liten. Även i de särskilda riskområdena bär bara en liten andel fästingar på smitta (sannolikt 1 på 1000 till 1 på 100 fästingar). Man kan inte hindra eventuell smittöverföring av TBE-virus genom att ta bort fästingen. Men det är ändå viktigt att ta bort fästingen så snart man kan eftersom man då kan hindra att man eventuellt blir smittad med Borrelia, som är vanligare hos fästingar än TBE-virus (se Borrelia kapitlet på INFPREG). Läs råd om hur man bäst tar bort fästingar läs här. Apoteken och vårdcentralerna i utsatta områden har också informationsmaterial och bra fästingborttagare. Om man utvecklar symtom som vid TBE bör man kontakta läkare.

 11. Vad kan man göra för att undvika att smittas?

  Bor man i särskilda riskområden sommartid och vistas mycket ute bör man vaccinera sig. Vaccination rekommenderas även vid resor med mycket vistelse i skog och mark i områden där TBE är vanligt t.ex. i Baltikum och vissa riskområden i Central- och Östeuropa. Inför resa kan man också få bra information om man kontaktar vaccinationscentraler, som har infektionsspecialister. Vaccination av gravid kvinna rekommenderas som regel inte. Kvinna som regelbundet vistas sommartid i riskområden för TBE-smitta, speciellt om TBE-fall inträffat där hon bor, bör tänka på att vaccinera sig i god tid före planerad graviditet. Skulle man råkat bli vaccinerad under graviditeten kan man dock ta det med ro eftersom man inte har observerat någon skadlig inverkan på fostret. Risken för fästingbett i miljöer med många fästingar (ofta fuktig gräs- och buskterräng) kan minskas genom heltäckande klädsel. Om man har ljusa kläder syns fästingarna bäst. Fästingen kryper ofta ganska länge innan den biter sig fast. Om man efter utevistelsen synar kroppen och eventuellt duschar och kammar sig kan man därför bli av med fästingar redan innan de biter. Läs råd från smittskyddsenheten genom att  Klicka här.

  Apoteken och vårdcentralerna i utsatta områden har också bra informationsmaterial.
  Mer information om var TBE-smitta finns hittar du på de olika Smittskyddsenheternas hemsidor.

Sökord:  TBE, tick born encephalitis, fästingburen, hjärninflammation, hjärnhinneinflammation
Uppdaterad:  2020-12-08

Hjälp oss att utvärdera kapitlet!

1-Inte alls, 2-Liten del, 3-Delvis, 4-Till stor del, 5-Helt