Admin

Allmänheten: 

Vaccinationer

Reviderad av barnmorska Mikaela Stadig 2023 Fakta granskad av docent, överläkare, Helena Hervius Askling, Akademiskt Specialistcentrum Region Stockholm, Karolinska Institutet  Utvärdering (antal: 0)


 1. Inledning

  Vid vaccination under graviditet är det viktigt att väga nyttan med skydd mot sjukdomen hos den gravida, fostret och det nyfödda barnet mot eventuella risker med vaccinet. Generellt är riskerna vid vaccination under graviditet små. Vissa vacciner bör den gravida dock undvika, men även om ett sådant vaccin har getts av misstag är det  aldrig en anledning till abort. Flera vacciner kan däremot göra stor nytta både för den gravida och det väntade barnet, genom att skydda dem mot sjukdomar som kan orsaka svåra komplikationer. Nedan kommer en lista över vilka vaccin och om de rekommenderas eller inte under graviditet.  

   

   Mer information om vaccin till gravida och svenska barnvaccinationsprogrammet finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.  

   

 2. Vaccin som aldrig skall ges

  Vaccin mot mässling, påssjuka, röda hund som kombinationsvaccin (MPR) (M-M-RVAXPRO, Priorix)  

   

  Vaccin mot vattkoppor (Varilrix, Varivax).   

   

  Vaccin mot vattkoppor

   

  Vaccin mot bältros (Zostavax).   

   

  Vaccin mot humant papillomvirus (HPV). (Gardasil 9, Cervarix).   

   

   

 3. Vaccin som är onödiga att ge just under graviditet

  Vaccin mot TBE (FSME -immun, Encepur) 

   

 4. Vaccin som endast ges vid reell smittrisk

  Vaccin mot gula febern (Stamaril) Gravida bör avrådas från att resa till ett område med pågående gula febern-epidemi. Om detta inte går att undvikabör vaccinet ges. 

   

  Vaccin mot pneumokocker (Prevenar 13, Apexxnar, Pneumovax) Vaccinerna är inte väl testade på gravida och ska därför bara ges till ovaccinerade gravida som tillhör en högriskgrupp för att få svår sjukdom (blodförgiftning eller hjärninflammation). 

   

  Vaccin mot rabies (Rabipur, Verorab) Vaccinerna är inte väl testade på gravida men vaccin ska alltid ges om det finns risk för misstänkt smitta eftersom sjukdomen annars alltid leder till döden.  

   
  Vaccin mot hepatit B (Engerix, HBVAX PRO) Gravida som inte har, eller tidigare har haft hepatit B och som har stor risk för smitta under graviditet (ex. smittsam sexualpartner) eller som utsatts för blodsmitta bör vaccineras. 

   

  Vaccin mot japansk encefalit (Ixaro) Vaccin mot japansk encefalit är inte utprövat för gravida och vaccination rekommenderas därför bara till gravida resenärer som åker till ett område med pågående epidemi. 

   

  Vaccin mot meningokockinfektion (Menveo, Nimenrix, Bexsero, Trumenba) Vaccin mot meningokockinfektion är inte utprövat för gravida. Vaccination rekommenderas bara till gravida som utsätts för stor risk för smitta, till exempel resenärer som åker till ett område med pågående epidemi eller vid utbrott.  

   

  Vaccin mot tyfoid (Typhim- Vi, Vivotif) Det finns två olika sorter av vaccin mot tyfoid. Vid vaccination under graviditet rekommenderas det avdödade vaccinet (Typhim.Vi).  

   

 5. Vaccin som kan ges utan hänsyn till graviditet

  Vaccin mot polio, tetanus(stelkramp) och difteri Vaccinerna är säkra att ge under graviditet och ska ges precis som till de som inte är gravida. 

   

 6. Vaccin som är särskilt lämpliga att ge under graviditet

  Vaccination mot covid-19 De vaccin mot covid-19 som används i Sverige är godkända att ges till gravida under hela graviditeten. Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination till alla gravida, vanligen efter vecka 12, för att skydda mot svår sjukdom och ge skydd till barnet efter födelsen. Om den gravida har andra riskfaktorer för svår covid-19 sjukdom (till exempel kraftig övervikt, hjärt-lungsjukdom, högt blodtryck) rekommenderas vaccindosen även innan graviditetsvecka 12. 

   

  Vaccin mot influensa Alla gravida rekommenderas vaccin mot säsongsinfluensa efter graviditetsvecka 12. Det skyddar både den gravida och det nyfödda barnet mot svår sjukdom.  

   

  Vaccin mot kikhosta Sedan augusti 2022 rekommenderar Folkhälsomyndigheten gravida att vaccinera sig från v.16. Vaccinet skyddar det nyfödda barnet  mpot svår sjukdom fram till dess barnet fått sin första dos i barnvaccinationsprogrammet. Vaccinet skyddar även mot difteri och stelkramp. En vaccindos rekommenderas vid varje graviditet. 

   

  Vaccin mot RS-virus (Abrysvo) Under 2023 har ett nytt vaccin mot RS-virus godkänts. Vaccinet ges under graviditetsvecka 24-36 (helst efter vecka30) för att skydda det nyfödda barnet. Än så länge kan endast vaccinet köpas  på privata vaccinationsmottagningar. Folkhälsomyndigheten inte gått ut med en nationell rekommendation om vilka som ska vaccineras och när.

   

  Vaccin mot hepatit A (Avaxim, Vaqta, Havrix)  Vaccinet rekommenderas vid resa till länder med hög risk för smitta . Om det finns risk för samtidig smitta med hepatit B kan kombinationsvaccin mot hepatit A och B (Twinrix) ges. 


  Vaccin mot kolera (Dukoral) Vaccinet rekommenderas vid resa till länder eller miljöer med med låg hygienisk standard där kolera cirkulerar. Ett visst skydd mot diarré orsakad av vanliga tarmbakterier kan också vara extra bra hos gravida, som har större risk att bli svårt sjuka i diarrésjukdom.   
    

  Vaccin inför planerad gravidite

   

  Vid följande vacciner avråds graviditet i en månad efter taget vaccin: 

   

  • Vaccin mot tuberkulos (BCG)   

  • Vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR) 

  • Vaccin mot vattkoppor 

  • Vaccin mot gula febern 

  • Vaccin mot tuberkulos (BCG) 

   

 7. Amning och vaccination

  Det går alltid bra att vaccinera sig när man ammar, förutom: 

   

   

  • Vaccin mot Gula Febern ska inte ges vid amning. Amning kan påbörjas igen  2 veckor efter vaccinationen. 

   

  • Om mamman har hiv ska barnet inte ammas vid vaccination.

   

Sökord:  vaccin
Uppdaterad:  2023-01-23

Hjälp oss att utvärdera kapitlet!

1-Inte alls, 2-Liten del, 3-Delvis, 4-Till stor del, 5-Helt