Admin

Allmänheten: 

Grupp-B streptokocker (GBS)

Informationen sammanställd av barnmorska Marie Sjödin 2006.
Reviderad av barnmorska Helene Bernmark-Liikamaa 2022 Faktagranskad av Docent Karin Petersson 2022
 Utvärdering (antal: 0)


 1. Vad är GBS?

  GBS (grupp B streptokocker) är bakterier som kan finnas på flera ställen i kroppen, ofta i tarmen. Kvinnor kan ha GBS i vagina utan att det orsakar någon infektion eller ger några symtom. En del gravida kvinnor, ca 30 %, är bärare av GBS i vagina och/eller tarm. Ibland leder detta till urinvägsinfektion hos den gravida kvinnan. Bakterierna kan överföras till barnet ofta i samband med förlossningen. De flesta barn som blivit bärare av GBS förblir friska. I sällsynta fall kan GBS orsaka allvarlig infektion hos det nyfödda barnet.

 2. Hur smittar och vilken spridning har GBS ?

  GBS finns huvudsakligen i tarmfloran. Bakterien kan överföras från tarmen till vagina hos kvinnan. Både kvinnor och män kan ha GBS och överföring kan ske sexuellt. Cirka 30 procent av de gravida kvinnorna är bärare av GBS.

 3. GBS hos den gravida kvinnan.

  De flesta kvinnor har GBS utan att veta om det och utan att ha några symtom. Ibland kan det ge upphov till en urinvägsinfektion och de vanligaste symtomen då är sveda och täta trängningar till vattenkastning.GBS kan i sällsynta fall leda till infektion i livmodern och blodförgiftning (sepsis) hos kvinnan.

 4. GBS hos fostret och det nyfödda barnet.

  GBS hos den gravida kvinnan behöver inte leda till att fostret blir infekterat eller att det nyfödda barnet får en GBS- infektion. GBS kan, i sällsynta fall, överföras till fostret under graviditeten och orsaka infektion som kan leda till fosterdöd. Vanligare är dock att barnet smittas under förlossningen. Infektionen kan bli allvarlig och orsaka lunginflammation, blodförgiftning och hjärnhinneinflammation hos barnet. Symtomen hos barnet vid en GBS infektion kan vara svårtolkade och kan komma snabbt. Vanligen insjuknar barnet inom de närmaste dagarna efter födelsen. Därför har olika vårdrekommendationer utformats på förlossningen och BB avd. För tidigt födda barn löper större risk att bli smittade med GBS då de har ett mer omoget immunförsvar. Ungefär 1-2 barn per 1000 levande födda drabbas av allvarlig GBS-infektion.

 5. Hur stor är risken för att barnet skall smittas under graviditeten?

  Ca 70% av alla barn som föds av mammor med GBS får bakterien överförda till sig. Det är dock bara en liten del nyfödda barn, 1-2 /1000, som får en allvarlig GBS-infektion. Överföring av bakterierna från modern till barnet kan förhindras om modern behandlas med antibiotika under förlossningen. Ökad risk för att barnet skall få infektion finns om den gravida kvinnan haft en urinvägsinfektion under graviditeten med GBS, tidigare fött ett barn med allvarlig GBS-infektion, om förlossningen startar för tidigt (före graviditetsvecka 37), vid vattenavgång i mer än 18 timmar innan födelsen eller om kvinnan får feber (>38 grader) under förlossningen

 6. Hur påvisas GBS-infektion hos den gravida kvinnan?

  Genom odlingsprov från vagina och urin.

 7. Hur påvisas GBS-infektion hos fostret?

  Påvisning av GBS hos fostret är inte aktuellt.

 8. Hur påvisas GBS-infektion hos det nyfödda barnet?

  Vid misstänkt infektion hos det nyfödda barnet tas odlingsprov från blod och ev. också ryggmärgsvätska. Ibland tas odlingar från näsa och hörselgång. Vid misstanke om infektion hos barnet så undersöks barnet av barnläkare efter förlossningen.Man kan behöva ta ytterligare blodprover (infektionsprover) på barnet för att kunna säkerställa diagnos och provtagningen kan behöva upprepas.

 9. Vad finns det för behandling?

  Hur och när man skall behandla den gravida kvinnan bedöms av ansvarig läkare beroende på olika riskfaktorer hos den enskilda kvinnan. Det finns inga stöd för att behandla en kvinna som är symptomfri och har GBS i vagina eller tarm under graviditeten då detta inte eliminerar bakterien. Överföring av bakterierna från modern till barnet kan förhindras om modern behandlas med antibiotika under förlossningen. Behandling under förlossningen (antibiotika) ges till kvinnor som haft urinvägsinfektion med GBS under graviditeten, tidigare fött ett barn med GBS infektion, föder för tidigt (före graviditetsvecka 37), som långvarig (≥18 timmar) vattenavgång eller feber under förlossningen. Särskild observation och kontroller av barnet de första dygnen efter födelsen är ofta motiverat om modern är bärare av GBS. Om barnet har en GBS-infektion behandlas det med antibiotika.

Sökord:  GBS
Uppdaterad:  2022-03-30

Hjälp oss att utvärdera kapitlet!

1-Inte alls, 2-Liten del, 3-Delvis, 4-Till stor del, 5-Helt