Admin

Allmänheten: 

Gonorré

Informationen sammanställd av barnmorska Marie Sjödin,doc. Marianne Forsgren och prof. Babill Stray-Pedersen. Uppdaterad 2023 av barnmorska Mikaela Stadig Faktagranskad av dr. Berit Hammas  Utvärdering (antal: 2)
Fråga-1:   4  
Fråga-2:   2  


 1. Vad är gonorré?

  Gonorré är en infektion som orsakas av en bakterie (Neisseria gonorrhoeae, gonokock).

   

 2. Hur smittar gonorré och vilken spridning har den?

  Gonorré är en sexuellt överförd infektion/STI som smittar genom samlag och oralsex. Om en gravid kvinna har gonorré kan barnet smittas efter vattenavgång och under förlossningen.

   

  Gonorré är en relativt ovanlig infektion i Sverige, men man ser en ökning av antalet fall sedan början av 2000-talet. Sedan 2009 har ökningen varit stor och under 2021 anmäldes drygt 2700 fall. Störst ökning ses i gruppen män som har sex med män men ökningen ses även bland heterosexuella män och kvinnor. Inga aktuella undersökningar finns på antal gonorréfall hos gravida.

   

 3. Vilka är symtomen vid gonorré?

  Inkubationstiden är kort, 2-10 dagar. Gonorré behöver inte ge några symtom alls och cirka hälften av kvinnorna som har gonorré är symtomfria. Gonorrébakterien fäster sig speciellt i livmoderhalsen, urinröret och i halsen. Kvinnor kan därför få symtom som flytningar, urinrörsinflammation med sveda när en kissar, smärtor och molvärk i underlivet. Svalggonorré är oftast symtomfri. Gonorré kan även sprida sig till äggledarna som i sin tur kan ge upphov till utomkvedshavandeskap, infertilitet och kroniska buksmärtor. Män får vanligtvis urinrörsinflammation som kan sprida sig till prostata och bitestiklar. I sällsynta fall kan gonorré orsaka blodförgiftning, led- och ögoninfektion.

   

 4. Gonorré hos den gravida kvinnan.

  Upp till 80% av de gravida kvinnorna med gonorré har inga symtom alls. I övrigt är symtomen som hos icke-gravida. Infektion i livmodern efter förlossningen är vanligare hos kvinnor med gonorré. Det finns även en risk för förtidig förlossning.

   

 5. Gonorré hos fostret och det nyfödda barnet.

  Om det nyfödda barnet smittas med gonorré och inte behandlas kan barnet få ögoninfektion med risk för blindhet.

   

 6. Hur stor är risken för att barnet skall smittas under graviditeten?

  Smittoöverföring från gravid kvinna till barn sker under förlossningen. Cirka 30-35% av barnen vars moder har gonorré får ögoninfektion som utvecklas ganska snabbt efter födelsen.

   

 7. Hur påvisas gonorré hos den gravida kvinnan?

  Gonorré påvisas oftast med prov från slidan, urinröret, livmoderhalsen, men även prover från ändtarmen och svalget kan tas.

   

 8. Hur påvisas gonorré hos fostret?

  Gonorréprover hos fostret brukar inte tas eftersom fostret/barnet inte smittas innan förlossningen.

   

 9. Hur påvisas gonorré hos det nyfödda barnet?

  Hos nyfödda tas prover för gonorré från ögon eller svalg. Ibland kan prov även behöva tas från blod, ryggmärgsvätska och ledvätska, beroende på barnets symtom.

   

 10. Vad finns det för behandling?

  Gonorré hos den gravida kvinnan eller barnet behandlas med antibiotika. Kvinnans partner skall också behandlas vid konstaterad infektion. Efter behandling tas nytt bakterieprov för att kontrollera att infektionen läkt ut.

   

 11. Vad kan man göra för att undvika att bli smittad och att barnet smittas?

  Kondom är ett relativt säkert skydd mot gonorré och andra sexuellt överförbara infektioner. För att vara skyddad är det viktigt att kondomen är hel och används under hela samlaget.

   

  Att tidigt upptäcka och behandla gonorré hos den gravida kvinnan är det mest effektiva sättet att förhindra att det nyfödda barnet smittas. Tidig behandling förhindrar och minskar också risken för följdsjukdomar. Vid misstanke om infektion ska man tala med sin barnmorska/läkare på BMM som kan ta ett prov. Gonorré skall anmälas enligt smittskyddslagen och partnerspårning görs av behandlande läkare. Det är viktigt att sexpartners kommer till läkare för provtagning och behandling.

   

Sökord:  gonorre
Uppdaterad:  2023-02-08

Hjälp oss att utvärdera kapitlet!

1-Inte alls, 2-Liten del, 3-Delvis, 4-Till stor del, 5-Helt